Hansel lyhyesti

Arvot

Yrityskulttuurimme perusta muodostuu arvoista, jotka vaikuttavat kaikkeen tekemiseen. Yhteisesti laaditut ja hyvin sisäistetyt arvot ovat hyvä tapa rakentaa yrityskulttuuria ja kehittää työyhteisöä.

Arvomme ovat ”vastuullinen asiantuntija” ja ”tehokas kumppani”. Arvot ovat vahvasti läsnä asiakkaiden ja toimittajien kanssa tehtävässä yhteistyössä ja huomioimme ne myös sisäisessä työssä.

hanselin_arvot.jpg