Yhteishankinnat Mikä on puitejärjestely? Puitejärjestelyihin liittyminen

Ennakkoliittyminen parantaa suunnitelmallisuutta

Liittyminen yhteishankintaan hyvissä ajoin ennen varsinaista hankintaa tukee monin tavoin hankintojen suunnittelua. Kiire ja virheet vähenevät, sillä pohja tuleville hankinnoille on valettu hyvissä ajoin liittymisten kautta. Myös budjetointi helpottuu, ja mahdollisesti tarvittavat omat kilpailutukset ovat tiedossa ajoissa.

Hankintojen määrän ja/tai arvon tarkempi ilmoittaminen on suureksi avuksi kilpailutuksiin osallistuville tarjoajille. Yksityiskohtaisemmat tiedot tulevista volyymeistä johtavat parempiin tarjouksiin ja laadukkaampaan kaupankäyntiin, koska tarjoajilla on tiedossaan paras mahdollinen arvio tulevien vuosien hankinnoista.

Yhteishankinnat jatkossakin kannattavin ja riskittömin tapa tehdä hankintoja

Vaikka päätös hyödyntää tiettyä puitejärjestelyä tulee jatkossa tehdä aiempaa varhaisemmin, on yhteishankintaan osallistuminen edelleen paras tapa tehdä hankintoja. Dynaamisia hankintajärjestelmiä eli DPS:iä voi edelleen alkaa hyödyntää myös kesken sopimuskauden. Yhteishankinnalla pääsette hyötymään suuren hankintavolyymin tuomista säästöistä, ja voitte hyödyntää oman kilpailutuksen tekemisestä säästyneet resurssit omaan ydintoimintaanne. Hansel hoitaa jatkossakin toimittajien soveltuvuuden tarkistamisen ja sopimushallinnan koko sopimuskauden ajan. Myös rikosrekisteriotteiden tarkistaminen ja vastuullisuusnäkökulmien huomiointi kuuluvat yhteishankintojen vahvuuksiin.

Kerromme puitejärjestelyn tarjoamista palveluista ja tavaroista mahdollisimman tarkasti liittymisvaiheessa, jotta asiakkaillamme on kattava käsitys siitä, mihin he ovat liittymässä. Määrittelemme hankinnan kohteet huolellisesti, jotta kilpailutuksen voittajaksi valikoituu paras mahdollinen toimittaja.

Taustaa: Yhteinen, Euroopan laajuinen käytäntö

Uuden oikeuskäytännön myötä kaikkien julkisten hankintojen laajuus ja arvo tulee ilmoittaa nykyistä tarkemmin. Muutos koskee sekä yhteishankintoja että asiakkaiden omia kilpailutuksia. Uudet käytäntömme ovat siis ratkaisu tiukentuviin vaatimuksiin.

Muutoksen taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden ja markkinaoikeuden hankintojen laajuutta koskevat ratkaisut sekä Unionin tuomioistuimen tuomio puitejärjestelyjä koskevassa jutussa C-216/17. Päätöksen mukaan yhteishankintayksiköiden tulee ilmoittaa kaikki puitejärjestelyjä käyttävät organisaatiot ja hankintojen laajuus nykyistä täsmällisemmin.