Puhtaasti vastuullinen

hansel-toimittajacase-palmia-s.jpgPalmian palvelupäällikkö Katja Ahtiala ja toimialajohtaja Susanna Immonen

Puhtausalalla ympäristövastuullisuus on ollut merkittävässä roolissa jo pitkään. Hanselin siivouspalveluiden dynaamisessa hankintajärjestelmässä haluttiin painottaa myös sosiaalisen vastuun merkitystä. Sopimustoimittaja Palmia on työllistänyt palvelukseensa jo kolme henkilöä työllistämisehdon kautta.  

Kaikissa Hanselin yhteishankinnoissa pohditaan laajasti vastuullisuuden eri osa-alueita. Siivouspalveluiden dynaamisessa hankintajärjestelmässä eli DPS:ssä kiinnitetään ympäristö- ja taloudellisen vastuullisuuden lisäksi erityistä huomiota sosiaaliseen vastuuseen. Sopimustoimittaja sitoutuu muun muassa kiinnittämään huomiota heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden edistämiseen.

Hanselin DPS:ssä on käytössä työllistämisehto, joka velvoittaa sopimustoimittajaa työllistämään muita heikommassa työmarkkina-asemassa olevan henkilön mahdollisimman pitkäaikaisesti, mutta vähintään kuitenkin kuuden kuukauden ajaksi. Toimittajan on työllistettävä uusi henkilö aina, kun sopimusmyyntiin määritelty euromääräinen raja täyttyy. Sopimustoimittajista raja täyttyi ensimmäisenä Palmialla.

"Koemme sosiaalisen vastuun näkökulman erittäin tärkeäksi. Omatkin vastuullisuustavoitteemme ohjaavat meitä huomiomaan sosiaalisen vastuun niin työsuhteen aikana kuin työllistettäessä. Työllistämisehdon käyttäminen täydentää hyvin näitä tavoitteita", Palmian toimialajohtaja Susanna Immonen kertoo.

Henkilöstöpulan vaivaamalla alalla kaikki rekrytointikanavat ovat laajasti käytössä. Suorien hakuprosessien lisäksi Palmialla rekrytoidaan henkilöstöä muun muassa työvoimakoulutusten ja oman henkilöstön suositusten kautta. Siivouspalveluiden DPS:n työllistämisehdon kautta Palmialle on työllistynyt kolme henkilöä vajaan vuoden aikana. Eroa muihin rekrytointitapoihin nähden on lähinnä työllistettävien taustassa.

"Siivousalan henkilöstöä ei tällä hetkellä juurikaan ole työttömänä, koska työvoiman tarve on niin kova. Työllistämisehdon kautta meille työllistyneillä henkilöillä ei useinkaan ole alan kokemusta eikä välttämättä myöskään suomen kielen taitoa. Perehdyttäminen vaatii tässä tapauksessa enemmän aikaa, mutta meillä on siihen hyvät prosessit. Kielimuurin selättämiseksi meillä käytetään kuvia ja videoita sekä ohjataan esimerkillä", Immonen sanoo.

Hanselin DPS:n yleisten ehtojen lisäksi asiakkaat voivat tarkentaa vastuullisuusvaatimuksia omissa minikilpailutuksissaan. Asiakkaat haluavat usein edellyttää esimerkiksi aiempaa kokemusta siivousalalta tai esihenkilötyöstä, mikä on Immosen mielestä ymmärrettävää. Liian tiukoiksi vaatimuksia ei kuitenkaan kannata työvoimapulan takia virittää. Kokemuksen määrittelylle Immosella on kuitenkin hyvä vinkki.

"Kokemusta voi edellyttää myös esimerkiksi niin, että valittu henkilö lähtee kouluttautumaan heti sopimuskauden käynnistyttyä. Näin voimme tarjota urapolkuja etenemishalukkaille ja samalla varmistua siitä, että osaaminen on vaaditulla tasolla." 

Kemikaaliton siivous ja muut uudet työtavat kiinnostavat

Ympäristövastuullisuutta voi siivouspalveluissa toteuttaa monella tavalla. Kiinteistössä säännöllisesti kulkevan siivoojan on esimerkiksi helppo huomata poikkeukset, kuten vuotavat hanat tai toimimattomat lamput.

"Pienillä asioilla on iso merkitys kokonaisuuteen. Osa asiakkaistamme jopa palkitsee poikkeaman ilmoittamisesta", Palmian palvelupäällikkö Katja Ahtiala kertoo.

Kemikaalikuorman vähentämiseen ja ympäristöystävällisten tuotteiden käyttöön Palmialla kiinnitetään paljon huomiota.

"Asiakkaiden tietoisuus ympäristöasioista on lisääntynyt valtavasti. Monet vanhat vakiokäytännöt jäävät pois ja lähdetään rohkeasti kokeilemaan uusia tapoja, kuten kemikaalitonta siivousta tai lattian puhdistusta timanttilaikalla vahaamisen sijasta. Me pohdimme mielellämme näitä asioita yhdessä asiakkaan kanssa ja autamme asiakasta pääsemään omiin vastuullisuustavoitteisiinsa", Ahtiala sanoo.    

Auditointi varmistaa hyvät toimintatavat ja luo uusia ideoita

Siivouspalveluiden DPS:ssä tehdään parhaillaan Hanselin ensimmäistä vastuullisuusauditoinnin pilottia, ja kaikki siivouspalveluiden sopimustoimittajat auditoidaan. Palmialla auditointi otettiin ilolla vastaan.

"Meistä oli hienoa päästä kertomaan, miten meillä asiat tehdään jo nyt. Auditointi myös herätti meissä paljon uusia ideoita siitä, miten voimme entisestään parantaa toimintaamme. Kehityspyörä lähti heti pyörimään. Auditointi oli ihan loistojuttu", Immonen kiittää.

Hanselin DPS:ssä sosiaalisen vastuun näkökulmat on otettu huomioon laajasti. Työllisyyden edistämisen lisäksi sosiaalinen vastuullisuus varmistaa, että toimittaja noudattaa ja edistää työturvallisuutta, työsuojelua, työaikaa ja työoloja koskevaa lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia. Kun perusasiat ovat kunnossa, on niiden päälle hyvä rakentaa lisäkerroksia. Yksi idea sosiaalisen vastuun näkökulmiin on kääntää katsetta olemassa olevaan henkilöstöön ja sen hyvinvointiin.

"Jatkossa kilpailutuksissa voisi asettaa vaatimuksia esimerkiksi henkilöstön työtyytyväisyydelle ja sen mittaamiselle, koulutukselle tai vaikkapa sille, miten suuri prosenttiosuus henkilöstöstä on vakituisia tai kokopäiväisiä työntekijöitä", Immonen vinkkaa.

 


Palmia on muun muassa kiinteistö-, siivous-, turvallisuus- ja toimitilapalveluja tarjoava palveluyritys, joka tarjoaa palveluja yksityiselle sektorille, kaupungeille ja kunnille, valtion toimijoille ja erilaisille yhteisöille Etelä-Suomen alueella, 15 paikkakunnalla. Lue lisää Palmian yhteiskunta- ja yritysvastuusta.

 

Haluatko sopimustoimittajaksi?

Meillä on jo lähes 1000 sopimustoimittajaa ja näillä yli 3000 alihankkijaa ympäri Suomea – tule rohkeasti mukaan!

Lue lisää

Siivouspalveluiden DPS

Siivouspalveluiden DPS tarjoaa joustavat ratkaisut siivouspalveluiden ja siihen liittyvien lisäpalveluiden hankintaan eri asiakastarpeisiin ja toimintaympäristöihin. Voit tehdä hankintojasi koko manner-Suomen alueella ja myös paikallisesti.

Lue lisää