<
Uutiset

Ennakoinnilla voit vaikuttaa tietokoneiden saatavuuteen ja toimitustarkkuuteen

28.04.2021

IT-laitteissa on ollut vaihtelevia toimitushaasteita viime kuukausina johtuen koronaviruspandemiasta sekä maailmanlaajuisesta komponenttipulasta. 

Sopimuksen mukaiset toimitusajat pätevät haasteista huolimatta. Toimittaja voi vapautua sopimusvelvoitteista ainoastaan vetoamalla ylivoimaiseen esteeseen, jonka pystyy näyttämään toteen asiakas- ja hankintasopimuskohtaisesti.  

Kannustamme saatavuus- ja toimitusaikahaasteissa kirjallisen reklamaation tekemiseen, jolloin asiat tulevat dokumentoiduiksi myös mahdolliseen myöhempään tarpeeseen. Reklamaatioiden tekemisessä voi käyttää apuna esimerkiksi reklamaatio-mallipohjaamme

Toimittajan kanssa on hyvä pitää riittävän usein palavereja, joissa käydään yhteistyössä läpi laitteiden saatavuus- ja toimitustilanne kuten esimerkiksi mitä laitteita on tilattu, milloin ja mitä laitteita on tulossa tai miksi ei ole tulossa (konkreettiset perustelut tarpeen toimittajalta) ja mitä voidaan toimittaa tilalle. Huomionarvoista on, että mahdollisten tuotemuutosten osalta esimerkiksi TIetokoneet 2018-2020 (2022) -puitesopimuksen kohta 10.5 pätee edelleen myös tässä tilanteessa: 

”10.5 Jos jonkin --- asiakaskohtaisessa sopimuksessa sovitun tuotteen tuotanto lopetetaan tai sen saatavuus muutoin päättyy, tai jotain palvelua ei ole enää saatavilla, Toimittajan tulee ilmoittaa asiasta viipymättä --- asiakaskohtaisessa sopimuksessa sovitun tuotteen osalta lisäksi Asiakkaalle. Sopijapuolet sopivat, miten Toimittajan tulee korvata tuote ominaisuuksiltaan vähintään vastaavalla ja hinnaltaan vastaavalla tai halvemmalla korvaavalla tuotteella…” 

Toimittajilta saadun palautteen perusteella tulevien tarpeiden ennustamisella olisi ilmeisen suuri vaikutus laitteiden saatavuuteen. Seurantapalavereissa kannustamme avaamaan toimittajalle tulevia näkymiä ja ennustetta tulevista tarpeista (esim. leasing-sopimusten päättymiset seuraavien 3–6 kuukauden ajalle). On syytä tehdä toimittajille selväksi, että kyse on sitoumuksettomasta ennusteesta ilman varsinaista tilausvelvoitetta. 

Lisätiedot
Tero Lehtisaari
kategoriapäällikkö, IT-laitteet
tero.lehtisaari@hansel.fi