Uutta Hankintapulssissa: energiantuotantovalitsin hiilijalanjäljen tarkasteluun

07.11.2023

Hankintapulssista voi tarkastella organisaation ostojen hiilijalanjälkeä, jonka laskenta perustuu Suomen markkinoilla olevien tuotteiden keskimääräisiin hiilijalanjälkiin. Tämä antaa hyvän arvion hiilijalanjäljen koosta, mutta ei välttämättä vastaa yksittäisen hankinnan todellista hiilijalanjälkeä. Erityisesti energiantuotantoon liittyvien ostojen osalta tuotteen fossiilivapaan tuotannon aste voi olla tiedossa, jolloin sen huomioon ottaminen hiilijalanjäljen analysoinnissa olisi hyödyllistä.

Tähän tarpeeseen on Hankintapulssiin julkaistu uutena ominaisuutena energiantuotantovalitsin, jonka avulla voidaan tarkentaa kolmen energiantuotannon tuoteryhmän osalta, kuinka fossiilivapaasti organisaation ostama energia on tuotettu. Tuoteryhmät ovat

  1. sähkö ja kaasu,
  2. lämmitys ja
  3. poltto- ja voiteluaineet.

Tuotantotavalla tarkennettuja päästölukuja voi työkalun avulla verrata markkinoiden keskimääräisillä päästökertoimilla laskettuun hiilijalanjälkeen.

Valitsinta voi käyttää myös skenaariomaisesti, eli voidaan esimerkiksi tarkastella sitä, kuinka paljon organisaation hiilijalanjälki vähenisi verrattuna keskimääräiseen päästöjen laskentatapaan, jos ostettu sähkö olisi tuotettu täysin fossiilivapaasti.

Energiantuotantovalitsin on lisätty Hankintapulssin Ostolaskujen hiilijalanjälki -välilehdelle. Ylävalikosta löytyy painike ”Tee tarkemmat energiantuotantovalinnat”.

Hankintapulssin ylävalikko, jossa näkyy oikeassa reunassa tee tarkemmat energiantuotantovalinnat -painike

Avautuvan näkymän yläosan liukukytkimistä voidaan säätää energiamuotojen fossiilivapaan energiantuotannon osuutta. Oletuksena liukukytkinten lähtöarvoiksi on määritetty markkinoiden laskennalliset fossiilivapaan tuotannon osuudet*. Liukukytkimet voidaan myös palauttaa oletusarvoihin Tyhjennä energiavalinnat -painikkeesta.
Tyhjenna energiavalinnat -painike_Hankintapulssi.png

Liukukytkinten alapuolella oleva Hiilijalanjälki -mittari laskee organisaation koko hiilijalanjäljen valitulta ajanjaksolta huomioiden liukukytkimistä tarkennetut energiantuotantomuodot.

Hiilijalanjälki-mittari Hankintapulssi.png

Mittarin alapuolella olevasta Energiantuotantovalintojen vaikutus hiilijalanjälkeen -pylväskuvaajasta voidaan vertailla kolmen tuoteryhmän osalta, kuinka tarkennetut energiantuotantovalinnat vaikuttavat hiilijalanjälkeen verrattuna markkinoiden keskimääräisiin hiilijalanjälkiin perustuvaan oletuslaskentaan.

Vaikutus hiilijalanjälkeen Hankintapulssi.png


*Markkinoiden laskennallinen fossiilivapaan tuotannon osuus määritetään suhteuttamalla markkinoiden keskimääräinen hiilijalanjälki kahden laskennallisen ääripään, eli mahdollisimman saastuttavasti sekä fossiilivapaasti tuotetun energian hiilijalanjälkiin.

Mikä on Hankintapulssi?

Hankintapulssi kokoaa organisaation hankintatiedot helposti käsiteltäväksi kokonaisuudeksi. Tiedon lähteenä ovat ostolaskut. Visualisoitu palvelu kertoo mitä on hankittu, miltä toimittajalta ja milloin hankinnat on tehty. Mukana on tietoa myös hankintojen hiilijalanjäljestä. Hankintapulssi on Hanselin asiakkaiden käytettävissä maksutta ja se löytyy hansel.fi-verkkopalvelusta, Oma Hansel -valikosta.