Muista hyödyntää markkinakartoitusta osana minikilpailutuksen valmistelua

06.05.2022

Koronapandemian ja Ukrainan sodan myötä markkinat ovat ajautuneet haastavaan tilanteeseen tuotteiden ja palveluiden toimittamisen ja niiden hinnoittelun sekä ylipäätään tarjousten voimassaolon osalta. Tämä muuttaa markkinoita ja käytäntöjä.

Onnistuneiden hankintojen toteuttaminen vallitsevassa, muuttuvassa tilanteessa edellyttää korostuneen tiivistä yhteistyötä hankintayksiköiden ja tarjoajien välillä. Näin ollen haluammekin muistuttaa markkinakartoituksen tekemisen ja vuoropuhelun käymisen tärkeydestä osana minikilpailutuksen valmistelua.

Markkinakartoituksen avulla saat alan toimijoilta tärkeää markkinatietoa hankinnan kohteesta sekä tarkempaa tietoa siitä, millaiset toimitusajat markkinoilla tällä hetkellä ovat, kuinka kauan tarjous voi olla voimassa ja millaisiin hinnoittelua koskeviin sopimusehtoihin alan toimijat pystyvät sitoutumaan. Perusedellytys onnistuneelle tarjouskilpailulle ja hankinnalle on tarjouspyyntö, joka sisällöltään vastaa markkinatilannetta.

Markkinakartoitusta voidaan suorittaa useammalla eri tavalla, joista voit valita minikilpailutuksesi valmisteluun soveltuvimman. Voit esimerkiksi toimittaa luonnokset minikilpailutuksen tarjouspyyntömateriaalista toimittajille kommenteille tai pitää infotilaisuuden tulevasta tarjouskilpailusta. Myös keskustelut toimittajien kanssa ovat mahdollisia. Markkinakartoituksen toteuttamistavasta riippumatta tärkeintä on kohdella tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä saada heiltä arvokasta markkinatietoa onnistuneen minikilpailutuksen toteuttamiseksi.

Hyödynnä siis markkinakartoitusta osana minikilpailutuksen valmistelua ja toteuta onnistunut hankinta!

Blogivinkki: Markkinavuoropuhelu on vapaaehtoista, mutta kannattako sitä jättää väliin?