Päivityksiä Hankintapulssin hiilijalanjälkilaskentaan

16.01.2024

TIEDOTE

Olemme päivittäneet Hankintapulssin hiilijalanjälkilaskennan taustalla käytettäviä päästökertoimia. Voimme nyt tarjota entistä tarkempaa raportointia hiilijalanjäljestä valtionhallinnon Handi-järjestelmää käyttäville ja ostolaskuaineistonsa Hanselille erikseen toimittaneille asiakkaillemme. Päästökertoimet meille on toimittanut Suomen ympäristökeskus.

Päästökertoimien päivitys vaikuttaa hiilijalanjälkilukuihin myös takautuvasti. Kertoimia päivitettiin muun muassa siksi, että muutokset tuotantoteknologioissa pystyttiin ottamaan huomioon. Aiemmin käytetyt kertoimet perustuivat vuoden 2015 keskimääräisiin päästöihin per tuoteryhmä. Nyt päivityksen jälkeen päästöt perustuvat uusimpiin saatavilla oleviin, vuoden 2019 tietoihin, ja käytämme näitä samoja kertoimia koko aineistossa. Muutokset yleisessä hintatasossa on kuitenkin kertoimessa otettu huomioon jokaisen vuoden osalta.

Päästöluvut Hankintapulssissa ovat nyt siis menneiden vuosien osalta hieman muuttuneet, mutta tästä huolimatta voitte hyvin käyttää raportoinnissanne ennen päivitystä Hankintapulssista jo poimittuja hiilijalanjälkilukuja, ja raportoida jatkossa päivitetyillä tiedoilla. Päästölaskelmat eivät tarkkuudeltaan vastaa kirjanpitoa, vaan ne ovat arvioita, jotka ovat nyt uusien kertoimien käyttöönoton myötä tarkentuneet. Päästökertoimien avulla euromääräisistä hankintasummista saadaan laskettua tuoteryhmäkohtaiset hiilijalanjäljet. Arviot tuoteryhmien hiilijalanjäljistä perustuvat Suomen markkinoilla olevien tuotteiden ja palveluiden keskimääräisiin hiilijalanjälkiin, eivätkä siis välttämättä vastaa yksittäisen hankinnan todellista hiilijalanjälkeä. Uuden energiantuotantovalitsimen avulla Hankintapulssissa on kuitenkin mahdollista tarkentaa hiilijalanjälkilaskentaa näiden tuoteryhmien osalta: sähkö ja kaasu, lämmitys sekä poltto- ja voiteluaineet. Voit tutustua viime syksynä julkaistuun energiantuotantovalitsimeen tarkemmin tästä.