<
Uutiset

Turvallisuustekniikan hankintailmoitus julkaistu

19.02.2021

Olemme julkaisseet Turvallisuustekniikka, järjestelmät ja laitteet 2021–2025 -dynaamista hankintajärjestelmää (DPS) koskevan hankintailmoituksen Hilmassa.

DPS:n kohteena on turvallisuustekniikan järjestelmien ja laitteiden toimittaminen sekä niihin liittyvien palveluiden tuottaminen asiakkaillemme. 

DPS jaettu luokkiin 1–5. Luokassa 1 (Kokonaispalvelu) kohteena ovat seuraavat turvallisuustekniikan järjestelmät ja laitteet:

  • Luokka 1 Kokonaispalvelu: Rikosilmoitinjärjestelmät, Kameravalvontajärjestelmät ja Kulunvalvontajärjestelmät.

Luokissa 2–5 kohteena ovat seuraavat turvallisuustekniikan järjestelmät ja laitteet:

  • Luokka 2: Rikosilmoitinjärjestelmät
  • Luokka 3: Kameravalvontajärjestelmät
  • Luokka 4: Kulunvalvontajärjestelmät
  • Luokka 5: Työajanseurantajärjestelmät

Hankinnan kohteena ovat myös turvallisuustekniikan laitteisiin ja järjestelmiin liittyvät palvelut.

Tavoitteenamme on, että DPS on asiakkaidemme hyödynnettävissä alustavasti 22.3.2021 alkaen. Tällöin DPS:n sisäisten kilpailutusten valmisteluun tarkoitetut materiaalit ovat saatavilla sekä verkkosivuillamme että Hanki-palvelussa, jossa asiakkaat voivat tehdä omia DPS:n sisäisiä kilpailutuksiaan koko hankintavaiheen ajan.

DPS on täysin sähköinen hankintamenettely ja on avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville toimittajille koko kestonsa ajan.


Lisätiedot
Harri Ojala
kategoriapäällikkö
Turvallisuustekniikka
harri.ojala@hansel.fi