Turvallisuustekniikka, järjestelmät ja laitteet 2021–2025 DPS

Osa-alueet

Luokka 1 Kokonaispalvelu: Rikosilmoitin-, Kameravalvonta- ja Kulunvalvontajärjestelmät

Luokka 2 Rikosilmoitinjärjestelmät

Luokka 3 Kameravalvontajärjestelmät

Luokka 4 Kulunvalvontajärjestelmät

Luokka 5 Työajanseurantajärjestelmät

Liittymistiedon esittämisessä on tällä hetkellä teknisiä haasteita, jotka pyrimme korjaamaan mahdollisimman pian. Tehdyt liittymiset ovat kuitenkin voimassa ja löydät kunkin osa-alueen Asiakirjat-välilehdiltä kaiken DPS:ään liittyvän materiaalin.

Mitä voin hankkia?

Tällä yhteishankinnalla voit hankkia turvallisuustekniikan järjestelmiä ja laitteita sekä niihin liittyviä palveluja. Lisäksi voit hankkia huoltoa ja ylläpitoa jo olemassa oleville järjestelmille ja laitteille.

Dynaaminen hankintajärjestelmä eli DPS on jaettu viiteen osa-alueeseen (DPS:ssä ”luokkaan”).

Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena luokassa 1 (Kokonaispalvelu) ovat seuraavat turvallisuustekniikan järjestelmät ja laitteet:

 • Luokka 1 Kokonaispalvelu: Rikosilmoitinjärjestelmät, Kameravalvontajärjestelmät ja Kulunvalvontajärjestelmät

Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena luokissa 2–5 ovat seuraavat turvallisuustekniikan järjestelmät ja laitteet:

 • Luokka 2: Rikosilmoitinjärjestelmät
 • Luokka 3: Kameravalvontajärjestelmät
 • Luokka 4: Kulunvalvontajärjestelmät
 • Luokka 5: Työajanseurantajärjestelmät

Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena ovat myös seuraavat turvallisuustekniikan järjestelmiin ja laitteisiin liittyvät palvelut: 

 • Konsultointi ja suunnittelu
 • Asennuspalvelut
 • Dokumentointipalvelut
 • Takuuhuolto
 • Korjaushuoltopalvelu
 • Ennakkohuoltopalvelu
 • Pääkäyttäjäpalvelut
 • Ohjelmiston tuki- ja ylläpitopalvelu (pois lukien luokka 4)
 • Ohjelmointityö
 • Koulutus ja lisäkoulutus
 • Kamerakierros (luokka 3)
 • Hälytyskuvavalvonta (luokka 3)
 • Vikadiagnostiikkapalvelu (luokka 5)
   

Haluatko toimittajaksi?

Haluatko toimittajaksi Turvallisuustekniikka, järjestelmät ja laitteet -DPS:ään? Käy tutustumassa hankintailmoitukseen Hilmassa. Dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu viiteen luokkaan. Toimittaja voi jättää osallistumishakemuksen joko yksittäiseen tai useampaan luokkaan soveltuvuusehtojen täyttyessä.

Liittyminen

Liity viimeistään 31.03.2025

Sopimuskausi
22.03.2021 - 31.03.2025
Asiakkaan hankintasopimusten viimeinen voimassaolopäivä
31.03.2035
Toimintamalli
Sisäinen kilpailutus
Tilaajavastuulaki
Tilaajavastuulain selvitykset tehdään keskitetysti Hanselin toimesta

Yhteystiedot

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Lisätietoja yhteishankinnasta

Harri Ojala

Kategoriapäällikkö

harri.ojala@hansel.fi