<
Yhteishankinnat

Turvallisuustekniikka, järjestelmät ja laitteet 2021–2025

'

Liittymistiedon esittämisessä on tällä hetkellä teknisiä haasteita, jotka pyrimme korjaamaan mahdollisimman pian. Tehdyt liittymiset ovat kuitenkin voimassa ja löydät kunkin osa-alueen Asiakirjat-välilehdiltä kaiken DPS:ään liittyvän materiaalin.

Mitä voin hankkia?

Tällä yhteishankinnalla voit hankkia turvallisuustekniikan järjestelmiä ja laitteita sekä niihin liittyviä palveluja.

Dynaaminen hankintajärjestelmä eli DPS on jaettu viiteen osa-alueeseen (DPS:ssä ”luokkaan”).

Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena luokassa 1 (Kokonaispalvelu) ovat seuraavat turvallisuustekniikan järjestelmät ja laitteet:

 • Luokka 1 Kokonaispalvelu: Rikosilmoitinjärjestelmät, Kameravalvontajärjestelmät ja Kulunvalvontajärjestelmät

Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena luokissa 2–5 ovat seuraavat turvallisuustekniikan järjestelmät ja laitteet:

 • Luokka 2: Rikosilmoitinjärjestelmät
 • Luokka 3: Kameravalvontajärjestelmät
 • Luokka 4: Kulunvalvontajärjestelmät
 • Luokka 5: Työajanseurantajärjestelmät

Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena ovat myös seuraavat turvallisuustekniikan järjestelmiin ja laitteisiin liittyvät palvelut: 

 • Konsultointi ja suunnittelu
 • Asennuspalvelut
 • Dokumentointipalvelut
 • Takuuhuolto
 • Korjaushuoltopalvelu
 • Ennakkohuoltopalvelu
 • Pääkäyttäjäpalvelut
 • Ohjelmiston tuki- ja ylläpitopalvelu (pois lukien luokka 4)
 • Ohjelmointityö
 • Koulutus ja lisäkoulutus
 • Kamerakierros (luokka 3)
 • Hälytyskuvavalvonta (luokka 3)
 • Vikadiagnostiikkapalvelu (luokka 5)
   

Haluatko toimittajaksi?

Haluatko toimittajaksi Turvallisuustekniikka, järjestelmät ja laitteet -DPS:ään? Käy tutustumassa hankintailmoitukseen Hilmassa. Dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu viiteen luokkaan. Toimittaja voi jättää osallistumishakemuksen joko yksittäiseen tai useampaan luokkaan soveltuvuusehtojen täyttyessä.