<
Yhteishankinnat

Turvallisuustekniikka, järjestelmät ja laitteet 2021–2025

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Turvallisuustekniikka, järjestelmät ja laitteet 2021–2025

Liity viimeistään

15.08.2020

Sopimuskausi

01.03.2021 - 28.02.2025

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 348/2007

Tämä puitejärjestely tulee olemaan kaikkien Hanselin asiakkaiden käytettävissä.

Puitejärjestelyllä voi hankkia turvallisuustekniikan järjestelmiä ja laitteita sekä niihin liittyviä palveluja. Puitejärjestely kattaa seuraavat turvallisuustekniikan järjestelmät:​
- kulunvalvontajärjestelmät​
- työajanseurantajärjestelmät​
- rikosilmoitinjärjestelmät​
- kameravalvontajärjestelmät​

Hankinnan kohteena on myös turvallisuustekniikan laitteisiin ja järjestelmiin liittyvät palvelut.

'