<
Yhteishankinnat

Turvallisuustekniikka, järjestelmät ja laitteet 2021–2025

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

Turvallisuustekniikka, järjestelmät ja laitteet 2021–2025

Liity viimeistään

28.02.2025

Sopimuskausi

01.03.2021 - 28.02.2025

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 1397/2016

Vastuullisuus

Tämä dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS) tulee olemaan kaikkien Hanselin asiakkaiden käytettävissä. DPS:ssä ei vaadita ennakkositoutumista, mutta liittyminen on suositeltavaa.

Yhteishankinnalla voi hankkia turvallisuustekniikan järjestelmiä ja laitteita sekä niihin liittyviä palveluja. Hankinnan kohde kattaa seuraavat turvallisuustekniikan järjestelmät:​
- kulunvalvontajärjestelmät​
- työajanseurantajärjestelmät​
- rikosilmoitinjärjestelmät​
- kameravalvontajärjestelmät​

Hankinnan kohteena on myös turvallisuustekniikan laitteisiin ja järjestelmiin liittyvät palvelut.

'