Hankintatutka

Hankintatutka on työkalu, jonka avulla voi arvioida organisaation hankintatoimen kypsyysastetta, eli maturiteettia. Sen avulla voidaan tunnistaa keskeiset kehittämiskohteensa sekä arvioida hankintatoimen hyviä käytäntöjä eri sidosryhmien näkökulmista ja suhteessa muihin organisaatioihin.

Hankintatutka koostuu lyhyestä ja pitkästä kyselystä sekä raportoinnista. Kyseessä on julkisen sektorin hankintatoimen itsearviointityökalu.

Parempaa johtamista, onnistuneempia hankintoja!

Koko henkilöstölle tarkoitetun lyhyen kyselyn täyttämiseen aikaa kuluu noin 5 minuuttia. Hankinta-asioiden syvällisempää tuntemusta edellyttävän pitkän kyselyn täyttämiseen puolestaan noin 15-20 minuuttia.

Raportoinnin kautta pystytään kaikkien organisaatioiden tuloksia katsomaan anonymisoituina keskiarvotuloksina. Oman organisaation tuloksiin voi porautua tarkemmalla tasolla, mutta yksittäisten henkilöiden vastaukset pysyvät tällöinkin salassa.

 

 

 

Hankintapulssi-, Hankintatutka- ja Hankintaluotsi-työkaluja käytetään KEINO-akatemiassa.

Ota Hankintatutka käyttöön!

Kyselyihin pääsee kirjautumalla Hanselin verkkopalveluun omilla asiakastunnuksilla. Palvelu on veloituksetta kaikkien asiakkaidemme käytettävissä.

Lyhyt kysely
Pitkä kysely
Raportointi

Hankintatoimen kehittäminen

Tarjoamme apua tulosten syvällisempään analyysiin ja jatkotoimenpiteiden suunnitteluun.

Lisätietoja hankintatoimen kehittämispalveluistamme

Ota yhteyttä hankintatoimen kehittäjiimme!