Hankintaluotsi

Julkisille hankinnoille asetetaan useita tavoitteita, mutta niihin tarttuminen ei aina ole helppoa. Hankintaluotsi on työkalu, joka auttaa ottamaan hankinnat haltuun – sen avulla julkisista hankinnoistasi tulee vaikuttavampia ja vastuullisempia. Kun hankintoja johdetaan tavoitteellisesti, säästyy rahaa ja hankinnat ovat aikaisempaa onnistuneempia.

Hankintaluotsiin pääsee Hilmasta (www.hankintailmoitukset.fi). Hilmassa julkaistavissa tarjouspyynnöissä pitäisi kansallisen hankintastrategian mukaisesti näkyä ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden teemat entistä kattavammin. Lisäksi julkisilla hankinnoilla voidaan tukea uusien, innovatiivisten ratkaisujen syntymistä.

Julkisille hankinnoille asetettujen tavoitteiden toteutumisen varmistat Hankintaluotsilla, joka auttaa paitsi muotoilemaan hankinnoille tavoitteet, myös yhdistämään ne näppärästi kaikkiin kilpailutuksiisi. Työkalun avulla voit myös helposti ottaa kollegasi mukaan tavoitteiden asettamiseen.

Tutustu Hankintaluotsiin!

 

Katso videolta, miten Museovirastossa on hyödynnetty Hankintaluotsi-työkalua. Haastateltavana hallintopäällikkö Tiina Tähtinen. 

 

Johtamalla hankintoja saat parempaa

Hankintaluotsi sisältää monivalintakyselyitä, joissa edetään vaiheittain, sekä visuaalisia raportteja kyselyiden tuloksista. Kyselyt ohjaavat kilpailuttajaa asettamaan tavoitteet, sisällyttämään ne käsillä olevaan tarjouspyyntöön ja lopuksi arvioimaan tavoitteiden toteutumista hankinnan elinkaaren aikana. Organisaatiosta valitaan yksi Hankintaluotsi-pääkäyttäjä, joka vie prosessia jouhevasti eteenpäin.

"Kansallista hankintastrategiaa ei tietenkään kopioida meille sellaisenaan, vaan teemme siitä Hankintaluotsin avulla oman näköisemme." - Anri Rantala, hallintolakimies, Eduskunnan kanslia

Ylätason hankintatavoitteet voivat liittyä yleisiin prosessitavoitteisiin, kuten hankintataitojen tai strategisen johtamisen kehittämiseen. Hankintakohtaiset tavoitteet taas näkyvät yksittäisissä hankinnoissa esimerkiksi asetettavien valintakriteerien tai sopimuskaudella tehtävien toimenpiteiden muodossa. Voit myös laatia Hankintaluotsissa sähköisen toimintasuunnitelman vastuuhenkilöineen ja aikatauluineen.

Tukea hankintatoimesi kehittämiseen

Hankintaluotsin käyttäminen on maksutonta ja se on koko julkisen sektorin käytettävissä. Hansel tarjoaa myös maksullista hankintatoimen kehittämispalvelua. Ota yhteyttä yksikönpäällikkö Kalle Pinniin, jos tarvitset kehityspäälliköidemme tukea hankintojesi kehittämiseen ja tavoitteiden asettamiseen tai Hankintaluotsin käyttöönottoon ja työpajatyöskentelyyn.

Hankintaluotsi-palvelu on kehitetty tukemaan julkisia hankintayksiköitä Hankinta-Suomen kansallisen hankintastrategian tavoitteiden saavuttamisessa. Työkalua pilotoitiin hankintojen vaikuttavuuden koulutusohjelmassa, KEINO-akatemiassa.

Hankintapulssi-, Hankintatutka- ja Hankintaluotsi-työkaluja käytetään KEINO-akatemiassa.

 

Hankintaluotsi-ohjeita ja käyttöehdot

Hankintaluotsin pääkäyttäjän ohje (pdf)

Hankintaluotsin käyttöehdot (pdf)

Hankintaluotsin tietosuojaseloste (pdf)

Lisätietoja

Hankintaluotsi Hilmassa

Kansallinen hankintastrategia

KEINO-akatemia

Webinaari hankintojen johtamisen työkaluista

Katso 25.4.2022 pidetty webinaarimme. Aiheina Hankintapulssi ja Hankintaluotsi -työkalut