Hansel i korthet

Ledningsgruppen

Anssi Pihkala
verkställande direktör
tel. 0294 444 280

Raili Hilakari
vice verkställande direktör
tel. 0294444344

Kirsi Koivusaari
ekonomidirektör
tel. 0294 444 201

Eija Kontuniemi
direktör för juridiska ärenden
tel. 0294 444 239

Maritta Mäkelä
kunddirektör
tel. 0294 444 351

Susanna Närvänen
kategoridirektör
tel. 0294 444 281

Mikko Saavalainen
direktören för den digitala affärsverksamheten
puh. 0294 444 223