Hansel i korthet

Styrelsen

Hansels styrelse väljs av bolagsstämman. Styrelseordförande är Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen. Styrelsen består av fem styrelseledamöter, varav en är personalens representant. Styrelseledamöterna är inte med i den operativa ledningen för bolaget.

Hansels styrelse

Timo Laitinen, ordförande
generaldirektör, Statskontoret

Timo Reina, viceordförande
vice verkställande direktör, Kommunförbundet

Anna-Maija Karjalainen, styrelsemedlem
IKT-direktör, finansministeriet

Johanna Luukkonen, styrelsemedlem
stadsdirektör, Laitila

Antti Laakso, styrelsemedlem
uphandlingsdirektör, Aalto-universitetet

Som personalrepresentant närvarar Minna Isoherranen i möterna.