Hansel i korthet

Styrelsen

Hansels styrelse väljs av bolagsstämman. Styrelseordförande är Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen. Styrelsen består av fem styrelseledamöter, varav en är personalens representant. Styrelseledamöterna är inte med i den operativa ledningen för bolaget.

Hansels styrelse

Timo Laitinen, ordförande
generaldirektör,Statskontoret

Kristiina Luukkonen, viceordförande
informationsförvaltningsråd, finansministeriet

Kristiina Kemppainen, styrelsemedlem
professor, Aalto-universitetet

Rami Metsäpelto, styrelsemedlem
överdirektör, Trafikverket

Jukka Hämäläinen, styrelsemedlem
chefsjurist, Hansel