Hur blir man en avtalsleverantör?

Hur går jag tillväga för att bli en av Hansels avtalsleverantörer?

  1. Följ upp förhandsanmälningarna och upphandlingsannonseringarna för konkurrensutsättningarna i Hilma. Av dessa framgår när ett anbudsförfarande ordnas, vad det innehåller och hur det fungerar. Nyheter om våra egna upphandlingsannonser publiceras på vår webbplats.

  2. Mer allmän information om de offentliga upphandlingarna finns till exempel på arbets- och näringsministeriets webbplats.

  3. När en konkurrensutsättning inom ditt verksamhetsområde blir aktuellt, och du tror att ditt företag kan klara sig i konkurrensutsättningen ska du delta i denna. Handla noggrant i enlighet med anvisningarna för anbudsförfrågan.