Hansel i korthet

Värden

Vår företagskultur bygger på värderingar som påverkar allt vi gör. Gemensamt skapade och väl förankrade värderingar är ett bra sätt att bygga upp företagskulturen och utveckla arbetsgemenskapen.

Under 2014 fördes det en omfattande diskussion om värderingar på Hansel, med målet att utmana de befintliga värderingarna och vid behov förnya dem. 

”Ansvarsfull expert” och ”effektiv samarbetspartner” valdes till nya värderingar. Värderingarna är starkt närvarande i samarbetet mellan kunder och leverantörer och man tar även hänsyn till dem i det interna arbetet vid Hansel.

hanselin_arvot_sv.jpg