Hansel i korthet

Hansels ABC

Vad och för vem?

Till våra kunders förfogande finns 90 konkurrensutsatta ramavtal för olika produkter och tjänster. Förutom dessa erbjuder vi våra kunder experttjänster inom upphandling.

Våra kunder kan vara:

 • statliga ämbetsverk och inrättningar

 • statliga affärsverk

 • fonder som står utanför statsbudgeten

 • universitet och yrkeshögskolor

 • riksdagen och dess underordnade enheter samt de enheter som övervakas av och verkar i anslutning till riskdagen.

 • kommuner

 • församlingar

Våra tjänster kan även anlitas av Europeiska kemikaliemyndigheten samt vissa offentligrättsliga inrättningar inom vilka finska staten utövar bestämmande inflytande.

Var lönar det sig för våra kunder att börja?

 1. Be oss göra ett besök. Ta kontakt med vår kundservice 0294 444 300 och asiakaspalvelu@hansel.fi. Vi bokar in ett möte där vi tillsammans kan titta på hur vi kan hjälpa dig att ta hand om dina upphandlingar.
 2. Bekanta dig även med våra tjänster genom att registrera dig och logga in i vår webbtjänst.

Hur kan våra kunder ta ramavtalet i bruk?

1. Registrera dig och logga in i vår webbtjänst

2. Bekanta dig med ramavtalen och de tillhörande materialen i tjänsten

3. Anslut dig till ramavtalet.

- Anslutningen görs ramavtalsvis och centraliserat så att det berör hela organisationen

- Varje organisation har egna utnämnda personer som kan göra anslutningsanmälningar

- Gör valet av leverantör inom ramavtalet, enligt den urvalsprocess som finns inbyggd i varje ramavtal.

Till din hjälp har du de instruktioner och modelldokument som finns i webbtjänsten.

Du får även stöd

- av vår kundservice

- av våra kundansvariga

- av våra branschexperter som känner till substansen samt

- av teamet för förenklade upphandlingar

4. Gör vid behov ett kundspecifikt avtal med avtalsleverantören

5. Inled upphandlingarna

6. Under avtalsperioden bevakar Hansel prisutvecklingen och uppfyllandet av avtalsvillkoren samt informerar de anslutnas kontaktpersoner om förändringar.

Varför ska jag använda ett ramavtal?

 •     Du gör upphandlingar utan egen konkurrensutsättning

 •     Vi erbjuder ett brett urval av produkter och tjänster

 •     Du sparar tid och pengar

 •     Du drar nytta av fördelaktiga avtalsvillkor

 •     Du gör ansvarsfulla gemensamma upphandlingar

Registrera dig och logga in i vår webbtjänst - du får all nödvändig information

Genom att registrera dig och logga in i vår webbtjänst får alla våra kunder information och material för alla ramavtal. Vänligen observera att de mesta färdiga materialet (prislistor, modelldokument etc) finns enbart på finska. Vi betjänar dig dock gärna på svenska i alla upphandlingsrelaterade frågor.

Inloggningsuppgifterna kan genast användas. De är alltid personliga.

Alla de material och den information som finns bakom inloggningen är konfidentiella.

Efter inloggningen kan våra kunder behändigt kontrollera anslutningsuppgifterna för den egna organisationen.