<

Yhteishankinnat

Julkiset hankinnat

Valtio, kunnat, korkeakoulut ja seurakunnat tekevät julkisia hankintoja hankkiessaan tavaroita ja palveluita oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkisten hankintojen tekemistä ohjaa hankintalaki.

Hankintalain tavoitteena on:

  • tehostaa julkisten varojen käyttöä
  • edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä
  • turvata yritysten tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tuotteita ja palveluita julkiselle sektorille.

Käytännössä hankintalaki velvoittaa valtion ja kunnat tekemään hankinnat aina julkisilla kilpailutuksilla. Laki määrittää tarkasti muun muassa erilaiset kilpailutustavat ja niiden vaiheet.

Lue lisää julkisista hankinnoista työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

Valtion hankintastrategia

Valtio ohjaa julkisten hankintojen toteutumista hankintastrategialla. Se ottaa kantaa valtion hankintatoimen organisointiin, työnjakoon, kehittämiseen ja yhteishankintoihin.

Tutustu valtion hankintastrategiaan valtiovarainministeriön sivuilla .

Yhteishankinnat ovat yksi tapa tehdä julkisia hankintoja

Julkisia hankintoja voidaan tehdä yhteishankintoina. Yhteishankintoja tehdään käytännössä puitejärjestelyjen tai dynaamisen hankintajärjestelmän avulla. Puitejärjestely on valmiiksi kilpailutettu sopimuskokonaisuus, jossa sovitaan hankinnan kohde, hinnat sekä osapuolten vastuut ja velvoitteet. Liittymällä puitejärjestelyyn asiakkaamme voivat tehdä hankintoja ilman omaa kilpailutusta. 

Dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS) on täysin sähköinen hankintamenettely, joka on avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville tarjoajille koko kestonsa ajan. Lue lisää

Yhteishankintoja kannattaa tehdä silloin, kun tuotteiden ja palveluiden ostomäärät ovat suuria. Tyypillisiä yhteishankintoja ovat esimerkiksi IT-laitteet, asiantuntijapalvelut, matkapuhelimet ja työterveyshuollon palvelut.

Lue lisää puitejärjestelyistä ja kilpailuttamisesta.

Liite: Henkilötietojen käsittelyn ehdot