Yhteishankinnat

Yhteishankinnat ovat tapa tehdä julkisia hankintoja

Valtio, kunnat, korkeakoulut ja seurakunnat tekevät julkisia hankintoja hankkiessaan tavaroita ja palveluita oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkisten hankintojen tekemistä ohjaa hankintalaki.

Julkisia hankintoja voidaan tehdä yhteishankintoina. Liittymällä yhteishankintoihin (käytännössä puitejärjestelyihin tai dynaamisiin hankintajärjestelmiin) asiakkaamme voivat tehdä hankintoja ilman omaa kilpailutusta. 

Yhteishankintoja kannattaa tehdä silloin, kun tuotteiden ja palveluiden ostomäärät ovat suuria. Tyypillisiä yhteishankintoja ovat esimerkiksi IT-laitteet, asiantuntijapalvelut, matkapuhelimet ja työterveyshuollon palvelut.

Puitejärjestely on valmiiksi kilpailutettu sopimuskokonaisuus, jossa sovitaan hankinnan kohde, hinnat sekä osapuolten vastuut ja velvoitteet. Lue lisää

Dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS) on täysin sähköinen hankintamenettely, joka on avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville tarjoajille koko kestonsa ajan. Lue lisää

Tutustu tuleviin yhteishankintoihimme

Valtion hankintastrategia

Valtio ohjaa julkisten hankintojen toteutumista hankintastrategialla. Se ottaa kantaa valtion hankintatoimen organisointiin, työnjakoon, kehittämiseen ja yhteishankintoihin.

Tutustu valtion hankintastrategiaan valtiovarainministeriön sivuilla .

Lue lisää julkisista hankinnoista työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

Liite: Henkilötietojen käsittelyn ehdot