Yhteishankinnat Teboililta keskeytyvät lokakuussa

09.08.2022

EU:n pakoteasetuksen mukaisesti hankinnat venäläisomisteisilta yrityksiltä on lopetettava viimeistään 9.10.2022. Asetuksen mukaisesti Hansel on sopinut hankintojen keskeyttämisestä Oy Teboil Ab:n kanssa 10.10.2022 alkaen.

Vaikutukset Hanselin yhteishankintoihin

Tankkaukset valtion maksuaikakortilla 2021–2023 (2024) -yhteishankintaa käyttävät asiakkaamme tekevät 10.10.2022 alkaen tankkaukset vain sopimukseen jäävän Nesteen jakeluasemilta.

Tankkaukset öljy-yhtiöiden korteilla 2021–2023 (2025) -yhteishankinta jatkuu myös niin, että 10.10.2022 alkaen tankkauksia voi tehdä vain sopimukseen jäävien Nesteen ja ST1:n jakeluasemilta.

Meriliikenteen polttonesteet 2021–2023 (2025) -yhteishankinta päättyy 9.10.2022. Hansel kilpailuttaa uuden Meriliikenteen polttonesteet 2022–2024 (2026) -yhteishankinnan, joka on tavoitteena saada voimaan lokakuun 2022 aikana.

EU:n pakoteasetus

EU:n pakoteasetus kieltää julkisten hankintojen täytäntöönpanon jatkamisen 10.10.2022 jälkeen, jos sopimuksen toisena osapuolena on oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistuksesta yli 50 prosenttia on venäläistä. Oy Teboil Ab on asetuksessa tarkoitettu oikeushenkilö, jonka omistusoikeuksista yli 50 prosenttia omistaa suoraan tai välillisesti Venäjälle sijoittautunut oikeushenkilö.

Lisätietoja:
EU:n sektoripakoteasetus 
Lakiasiainjohtaja Eija Kontuniemen blogi: Julkiset hankinnat maailmapolitiikan näyttämöllä
JHNY: Ukrainan sodan vaikutukset hankintasopimuksiin