<
Yhteishankinnat

Leasingpalvelut 2018–2022

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Leasingpalvelut 2018–2022

Liity viimeistään

31.12.2022

Sopimuskausi

01.01.2018 - 31.12.2022

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

31.12.2022

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Mitä voin hankkia?

Leasingpalveluilla voit hankkia organisaatiosi käyttöön merkki- ja malliriippumatonta käyttöomaisuutta, kuten ICT-laitteita, toimistokalusteita tai turvalaitteita.

Leasingpalveluiden puitejärjestely tarjoaa käyttäjilleen monia etuja:

Talous ja päätöksenteko

 • Leasing nopeuttaa investointi- ja rahoituspäätösten tekoa, ja investointien hyödyt aikastuvat.
 • Leasing sopii muutostilanteisiin (esim. maakuntauudistus).
 • Leasing on osa tehokasta rahoitussuunnittelua. Organisaatioita tarkastellaan entistä enemmän konserneina taseen kautta.
 • Kassavirta: vuokraamalla irtaimiston kulut ­jakautuvat käyttöajalle ­ja suurilta kertainvestoinneilta vältytään.
 • Käteisvarat vapautuvat päivittäiseen toimintaan.

ICT-laitteet

 • Leasingpalvelu tukee organisaation it-prosessien kehittämistä.
 • Vuokrakohteiden palautuminen tarjoajalle alentaa laitteista maksettavia kustannuksia merkittävästi.
 • Vuokrakohteiden suunnitelmallisella uudistamisella käytössäsi on aina ajantasainen ja yhtenäinen laitekanta, joka tukee tuottavuutta.
 • Leasingpalvelu joustaa tarpeesi mukaisesti, esimerkiksi silloin, kun laitteita tarvitaan vain määräajaksi.
 • Kustannukset ovat tiedossa etukäteen, eikä pääoma sitoudu hankintaan kerralla.
 • Laiterekisteripalvelu helpottaa laitekannan hallinnointia.
 • Puitejärjestely sisältää toimittajalle palautuvien vuokrakohteiden tietoturvakäsittelyn. Vielä järeämpiä tietoturvapalveluita on saatavilla lisäpalveluina.

Irtain käyttöomaisuus

 • Laitekohtainen irtaimistoluettelointi kehittyy leasinginprosessien kautta vahvasti.
 • Leasing toimintamalleineen kehittää  hankinta- ja hallinnointiprosesseja. 
 • Leasingiin kuuluva käyttöomaisuusrekisteri mahdollistaa tiedon helpon hyödynnettävyyden ja ajantasaisuuden.
 • Toimialajohdon ja käyttäjien kustannustietoisuus lisääntyy.
'