Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi
Leasingpalvelut 2018–2022
Sopimuskausi
02.01.2018 - 01.01.2023
Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä
01.01.2023
Toimintamalli
Yksi toimittaja
Ympäristötunnus
Kyllä
Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

Leasingpalveluilla voit hankkia organisaatiosi käyttöön merkki- ja malliriippumatonta käyttöomaisuutta, kuten ICT-laitteita, toimistokalusteita tai turvalaitteita.

Leasingpalveluiden puitejärjestely tarjoaa käyttäjilleen monia etuja:

Talous ja päätöksenteko

 • Leasing nopeuttaa investointi- ja rahoituspäätösten tekoa, ja investointien hyödyt aikastuvat.
 • Leasing sopii muutostilanteisiin (esim. maakuntauudistus).
 • Leasing on osa tehokasta rahoitussuunnittelua. Organisaatioita tarkastellaan entistä enemmän konserneina taseen kautta.
 • Kassavirta: vuokraamalla irtaimiston kulut ­jakautuvat käyttöajalle ­ja suurilta kertainvestoinneilta vältytään.
 • Käteisvarat vapautuvat päivittäiseen toimintaan.

ICT-laitteet

 • Leasingpalvelu tukee organisaation it-prosessien kehittämistä.
 • Vuokrakohteiden palautuminen tarjoajalle alentaa laitteista maksettavia kustannuksia merkittävästi.
 • Vuokrakohteiden suunnitelmallisella uudistamisella käytössäsi on aina ajantasainen ja yhtenäinen laitekanta, joka tukee tuottavuutta.
 • Leasingpalvelu joustaa tarpeesi mukaisesti, esimerkiksi silloin, kun laitteita tarvitaan vain määräajaksi.
 • Kustannukset ovat tiedossa etukäteen, eikä pääoma sitoudu hankintaan kerralla.
 • Laiterekisteripalvelu helpottaa laitekannan hallinnointia.
 • Puitejärjestely sisältää toimittajalle palautuvien vuokrakohteiden tietoturvakäsittelyn. Vielä järeämpiä tietoturvapalveluita on saatavilla lisäpalveluina.

Irtain käyttöomaisuus

 • Laitekohtainen irtaimistoluettelointi kehittyy leasinginprosessien kautta vahvasti.
 • Leasing toimintamalleineen kehittää  hankinta- ja hallinnointiprosesseja. 
 • Leasingiin kuuluva käyttöomaisuusrekisteri mahdollistaa tiedon helpon hyödynnettävyyden ja ajantasaisuuden.
 • Toimialajohdon ja käyttäjien kustannustietoisuus lisääntyy.