Uutiset

Miten hansel.fi-verkkopalveluun kirjaudutaan ja miten siellä toimitaan? Järjestämme asiakkaille keskiviikkona 15.2. klo 8.30–9 puolen tunnin tietoiskun, jossa opastamme sinut alkuun verkkopalvelun kä…

Olemme julkaisseet Laboratoriotarvikkeet, -kemikaalit ja -laitteet 2023–2027 -dynaamista hankintajärjestelmää koskevan ennakkoilmoituksen Hilmassa. Ennakkoilmoituksesta löydät tiedot, miten voit tarj…

Lakisääteisen hankintailmoituksen tekeminen muuttui juuri hieman helpommaksi! Kun olet tehnyt DPS:n minikilpailutuksen ja toimittajavalinnan Hanselin Kisa-apurissa, voit tietyin rajoituksin tehdä Kis…

Hankintapulssi-palvelumme on täydentynyt uusilla ominaisuuksilla: päästövaikutuksiltaan merkittävimmät kategoriat on tummennettu huomioväreillä yhteishankintojen vastuullisuusanalyysin tuloksissa pää…

Senaatti-konserniin kuuluva, Puolustusvoimien toimitiloista vastaava Puolustuskiinteistöt kilpailutti vuonna 2022 laajan siivouspalvelukokonaisuuden. Tarpeena oli hankkia siivouspalveluita Puolustusv…

Olemme julkaisseet Suojavarusteet 2023–2027 -dynaamista hankintajärjestelmää (DPS) koskevan hankintailmoituksen Hilmassa. Osallistumispyyntöön on mahdollista tutustua sähköisessä kilpailutusjärjestel…

Aiemmin verkkopalvelussamme ilmoitetun sijaan ryhdymme valmistelemaan esitystekniikan hankinnoista vain yhtä uutta yhteishankintaa. Esitystekniikan laitteet ja palvelut 2023–2026 (2027) -puitejärjest…

Valmistelemme Toimisto- ja IT-tarvikkeet 2023–2025 (2027) -yhteishankintaa, joka on jatkoa 31.8.2023 päätyvälle Toimisto- ja IT-tarvikkeet 2021–2023-puitejärjestelylle. Tutustu tulevaan yhteishankint…

Ulkomaan majoituspalvelut 2023‒2024 (2026) -kilpailutusta koskevat hankintapäätökset ovat lainvoimaisia. Tavoitteenamme on, että puitejärjestely on käytettävissä 1.1.2023 alkaen. Puitejärjestely on v…