<
Yhteishankinnat

Hankintojen elinkaaripalvelu 2019-2025 (2028)

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Hankintojen elinkaaripalvelu 2019-2025 (2028)

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Hansel ja KL-Kuntahankinnat kilpailuttavat yhdessä hankintojen koko elinkaaren hallinnan mahdollistavan työkalun sekä kunta- että valtioasiakkaille. Kilpailutettava elinkaaripalvelu korvaa sekä Hanselin että KL-Kuntahankintojen sähköiset kilpailutusratkaisut, ja tulee tukemaan hankinnan eri vaiheita entistä kattavammin.

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme monipuolisesti palveleva, koko julkisen sektorin yhteinen hankintojen elinkaaripalvelu, joka tukee hankinnan eri vaiheita. Elinkaaripalvelu koostuu kolmesta kokonaisuudesta:

· Hankinnan suunnittelu ja valmistelu
· Kilpailutus
· Sopimus- ja toimittajahallinta

Tulevan järjestelmän käyttöönotot aloitetaan KL-Kuntahankintojen nykyisistä asiakkaista, sillä heidän vastaava puitesopimuksensa päättyy jo maaliskuussa 2020. Nämä käyttöönotot tehdään arviolta vuosina 2019-2020. Tavoitteenamme on, että valtioasiakkaiden käyttöönotot alkavat vuoden 2021 aikana.

'