<
Yhteishankinnat

Tilintarkastuksen palvelut 2019-2025

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

Tilintarkastuksen palvelut 2019-2025

Sopimuskausi

02.05.2019 - 30.04.2025

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

30.04.2027

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 1397/2016

Tilaajavastuulain selvitykset tehdään keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän eli DPS:n kautta voit hankkia tilintarkastuksen palveluita, kuten lakisääteisen tilintarkastuksen sekä projekti- ja hanketarkastuksia. DPS:ää voivat hyödyntää valtionhallinnon asiakkaat. 

Valikoimaan kuuluvat: 

  • yksittäinen tilintarkastus
  •  pysyvä yhteistyökumppani sovitulle ajanjaksolle. 

Lisäksi valinnaisesti tarjottavien palveluiden puolelta löytyvät mm.:

  • Kansainväliset tarkastuspalvelut
  • Erityistarkastukset ja insolvenssipalvelut
  • Tilintarkastuksen ja taloushallinnon neuvonta- ja koulutuspalvelut
  • Muut tilintarkastusta täydentävät palvelut.
'