11 hakutulosta

Löysimme 11 tulosta termillä ""Asiantuntijapalvelut"" kategoriasta "yhteishankinnat"

 • Puitejärjestely

  Sisäsisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen palvelut 2015 - 2019

  Voimassa 13.11.2014 - 11.06.2019

  Osa-alueet

 • Puitejärjestely

  Saat puitejärjestelyllä Microsoft käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelut, sekä lisenssiomaisuuden hallintaan liittyvän asiantuntijatyön. Voit hankkia kattavasti Microsoft-ohjelmistojen käyttöoikeuksia valitsemallasi osto-ohjelmalla. Lisämaksullista lisenssiomaisuuden asiantuntijapalvelua voit hankkia yleisesti käytössä oleville ohjelmistoille.

  Voimassa 01.06.2016 - 31.05.2020

 • Puitejärjestely

  Käännöspalvelut 2017 - 2018 (2020)
  Puitejärjestely tarjoaa ruotsin, englannin, venäjän ja useiden muiden kielien käännöspalvelut. Kokonaispalvelun kautta saat yhdeltä toimittajalta jokaisen tarvitsemasi kieliparin käännöspalvelut. Voit halutessasi valita myös useamman kuin yhden toimittajan puitejärjestelyn sisältä. Puitejärjestelyn toimintamallina on kevennetty kilpailutus.

  Voimassa 01.01.2017 - 31.03.2020

 • Puitejärjestely

  Viestintä- ja markkinointipalvelut 2017 - 2021
  Puitejärjestely tarjoaa kokonaisvaltaisen kumppanin viestinnän ja markkinoinnin koko paletin hallintaan. Puitejärjestelyn kautta saat palvelut viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseen ja suunnitteluun sekä suppeampien tehtävien, kuten graafisen suunnittelun, sisällöntuotannon ja tapahtumajärjestelyjen toteuttamiseen. Voit myös valita pelkästään yhden osa-alueen tai pienemmän osan puitejärjestelystä, esimerkiksi digitaalisen markkinointiviestinnän tai lisäpalveluista löytyvän mediaseurannan.

  Voimassa 07.04.2017 - 06.04.2021

 • Puitejärjestely

  Hankinnan kohteena on turvallisuustekniikkaan liittyvä asiantuntijatyö. Asiantuntijatyötä voi olla esimerkiksi turvasuunnittelu, turvallisuusjärjestelmiin liittyvä konsultointi, turvakartoitus ja turvallisuusjärjestelmiin liittyvä hankesuunnittelu. Puitejärjestelyyn tullaan alustavasti valitsemaan useita toimittajia.

  Voimassa 10.12.2018 - 09.12.2020

 • Puitejärjestely

  Voimassa 21.05.2018 - 20.05.2022

 • Puitejärjestely

  IT-konsultoinnin dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kautta voit hankkia asiantuntijapalveluita erilaisten IT-palveluiden sekä tietojärjestelmien suunnitteluun, hallintaan, kehitykseen ja ylläpitoon sekä tietoturvaan ja omaisuuden hallintaan liittyen. Asiantuntijapalvelut voivat kohdistua sekä projekteihin että toistaiseksi jatkuvaan palvelutarpeeseen.

  Voimassa 15.10.2018 - 28.08.2022

 • Puitejärjestely

  Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) hankinnan kohteena ovat tilintarkastuspalvelut ja niitä täydentävät palvelut. Asiakas voi ostaa DPS:n kautta lakisääteistä tilintarkastusta sekä projekti- ja hanketarkastuksia.
  Lisäksi valinnaisesti tarjottavien palveluiden puolelta löytyy mm. seuraavat palvelut:
  - Kansainväliset tarkastuspalvelut
  - Erityistarkastukset ja insolvenssipalvelut
  - Tilintarkastuksen ja taloushallinnon neuvonta- ja koulutuspalvelut
  - Muut tilintarkastusta täydentävät palvelut

  Voimassa 02.05.2019 - 30.04.2025

 • Puitejärjestely

  Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) hankinnan kohteena ovat sisäisen tarkastuspalvelut ja niitä täydentävät palvelut.

  Sisäisen tarkastuksen kohteena voivat olla kaikki organisaation toiminnot, prosessit ja palvelut. Sisäisen tarkastuksen palvelut kattavat muun muassa seuraavia tarkastuskohteita ja palveluita:
  - Riskienhallinta
  - Hyvä hallintotapa ja Corporate Governance
  - Asiakkaan sisäisen valvontaympäristön ja kontrollien arviointi sekä tarkastaminen
  - Prosessien, toimintojen ja toiminnan tarkastukset
  - Projektien ja -hankkeiden tarkastukset
  - IT-tarkastukset
  - Vastuullisuus, yritys- ja ympäristövastuupalvelut (Corporate Social Responsibility)
  - Konsultatiiviset palvelut

  Voimassa 02.05.2019 - 30.04.2025

 • Puitejärjestely

  Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) hankinnan kohteena ovat tietoliikenneverkon laitteet (kuten lähiverkon (LAN ja WLAN), laajaverkon (WAN) ja konesaliverkon laitteet sekä tietoturvalaitteet) sekä niihin liittyvät lisätarvikkeet. DPS:n kohteeseen kuuluvat myös tietoliikenneverkon laitteisiin kiinteästi liittyvät palvelut, kuten verkkokauppa, käyttöönottoa tukevat palvelut, huolto- ja ylläpitopalvelut, tietoturvallinen tuhoamispalvelu, asiantuntijapalvelut sekä verkonvalvonta- ja hallintapalvelut.

  Voimassa 01.02.2019 - 31.01.2023

 • Puitejärjestely

  Tämä yhteishankinta tulee olemaan kaikkien Hanselin asiakkaiden käytettävissä. Hankinnan kohteena on kokonaisvaltainen kumppani viestinnän ja markkinoinnin koko paletin hallintaan tai apua kehittämiseen ja suunnitteluun sekä suppeampien tehtävien, kuten graafisen suunnittelun ja sisällöntuotannon toteuttamiseen