Vaikuttavuusperusteiset hankinnat

Tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa on entistä suurempi tarve hankintojen kokonaisuuden hallintaan ja ulkoisten resurssien tarpeen strategiseen arvioimiseen. Organisaatioon luotu yhteinen toimintamalli varmistaa, että strategisesti merkittävät hankinnat tunnistetaan ajoissa, ja niiden valmistelulle markkinakartoituksineen varataan tarvittavat osaamis-, henkilö- ja aikaresurssit. Kun tähän yhdistetään tiedolla johtaminen, voidaan hankintojen koko potentiaali organisaation tavoitteiden edistämiseksi hyödyntää.

Vaikuttavuusperusteisten hankintojen toimintamallilla voit  

 • saavuttaa säästöjä 
 • edistää kilpailukykyä ja hankintojen tarkoituksenmukaisuutta 
 • uudistaa julkisten palvelujrn tuotantoa tai organisointia 
 • löytää ratkaisuja haasteisiin 
 • hankkia vaikutuksia sekä  
 • kannustaa entistä parempiin ratkaisuihin 

Hyödynnä hankintojesi potentiaali ja mahdollisuudet! 

Tarjoamme teille ammattitaitoista asiantuntijatukea toimintamallien arviointiin. Fasilitoiduissa työpajoissa tunnistamme nykykäytäntöjen vahvuudet ja arvioimme yhdessä uusia mahdollisuuksia.

Valmennus vaikuttavuusperusteisista hankinnoista ja toimintamalleista sisältää esimerkiksi hyvien käytäntöjen esittelyn (benchmarking) sekä organisaationne big dataan pohjautuvan kilpailutusanalyysin vaikuttavuusperusteisista hankinnoista.

Lopputuloksena syntyy kuvaus uudesta tai parannetusta toimintamallista ja suunnitelma sen pilotoinnista.

Esimerkkitarjous

 • Vaikuttavuuspotentiaalin arviointi big dataa hyödyntäen 1–2 htp
 • Työpajan 1 suunnittelu ja toteutus 3–6 htp
 • Vaikuttavuusperusteisten hankintojen hyvien käytäntöjen valmennus
 • Puolen päivän työpajan suunnittelu ja 2–3 Hanselin kehityspäällikköä mukana työpajassa
 • Työpajan 2 suunnittelu ja toteutus 3–6 htp
 • Sisältää välitehtävän ja materiaalipohjan ohjeistuksineen toimenpidesuunnitelman laatimiseksi
 • Puolen päivän työpajan suunnittelu ja 2–3 Hanselin kehityspäällikköä mukana työpajassa
 • Työmääräarvio on yhteensä 7–14, htp eli 7 700–15 400 euroa.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä: yksikönpäällikkö Kalle Pinni, kalle.pinni@hansel.fi tai 0294 444 252. Kerron mielelläni lisää!