16 hakutulosta

Löysimme 16 tulosta termillä ""Turvallisuustekniikka"" kategoriasta "yhteishankinnat"

 • Puitejärjestely

  Voimassa 01.06.2015 - 31.05.2019

  Osa-alueet

 • Puitejärjestely

  IT-konsultoinnin dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kautta voit hankkia asiantuntijapalveluita erilaisten IT-palveluiden sekä tietojärjestelmien suunnitteluun, hallintaan, kehitykseen ja ylläpitoon sekä tietoturvaan ja omaisuuden hallintaan liittyen. Asiantuntijapalvelut voivat kohdistua sekä projekteihin että toistaiseksi jatkuvaan palvelutarpeeseen.

  Voimassa 15.10.2018 - 28.08.2022

 • Puitejärjestely

  Siivous- ja turvallisuuspalveluiden yhdistelmän sekä muiden toimitilojen käyttöön ja ylläpitoon liittyvien kokonaispalveluiden hankinta.

  Voimassa 01.03.2014 - 28.02.2017

 • Puitejärjestely

  Siivous- ja turvallisuuspalveluiden yhdistelmän sekä muiden toimitilojen puhtauteen ja turvallisuuteen läheisesti liittyvien palveluiden hankinta.

  Voimassa 01.03.2017 - 30.09.2021

 • Puitejärjestely

  Leasingpalveluilla voit hankkia organisaatiosi käyttöön merkki- ja malliriippumatonta irtainta käyttöomaisuutta, kuten esimerkiksi ICT-laitteita, toimistokalusteita tai turvalaitteita.

  Voimassa 01.06.2013 - 31.03.2018

 • Puitejärjestely

  Voimassa 16.02.2017 - 15.02.2021

 • Puitejärjestely

  Kilpailutettavan puitejärjestelyn kautta on tarkoitus mahdollistaa vaativiin ympäristöolosuhteisiin tarkoitettujen tietokoneiden (esim. tabletit, kannettavat, pöytätietokoneet) sekä niihin liittyvien palvelujen hankinta. Tietokoneisiin liittyviä palveluja voivat olla mm. sähköinen kauppapaikka ja asiakaspalvelu, puskurivarastopalvelu, esiasennuspalvelu, laitteen purku pakkauksesta -palvelu, asennuspalvelu, vanhan tietokoneen noutopalvelu, nouto-palautustakuu, on-site huoltopalvelu, kierrätyspalvelu, tietoturvallinen tuhoamispalvelu ja raportointipalvelu.

  Voimassa 20.09.2018 - 19.09.2020

 • Puitejärjestely

  Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) hankinnan kohteena ovat tietoliikenneverkon laitteet (kuten lähiverkon (LAN ja WLAN), laajaverkon (WAN) ja konesaliverkon laitteet sekä tietoturvalaitteet) sekä niihin liittyvät lisätarvikkeet. DPS:n kohteeseen kuuluvat myös tietoliikenneverkon laitteisiin kiinteästi liittyvät palvelut, kuten verkkokauppa, käyttöönottoa tukevat palvelut, huolto- ja ylläpitopalvelut, tietoturvallinen tuhoamispalvelu, asiantuntijapalvelut sekä verkonvalvonta- ja hallintapalvelut.

  Voimassa 01.02.2019 - 31.01.2023

 • Puitejärjestely

  Hankinnan kohteena on turvallisuustekniikkaan liittyvä asiantuntijatyö. Asiantuntijatyötä voi olla esimerkiksi turvasuunnittelu, turvallisuusjärjestelmiin liittyvä konsultointi, turvakartoitus ja turvallisuusjärjestelmiin liittyvä hankesuunnittelu. Puitejärjestelyyn tullaan alustavasti valitsemaan useita toimittajia.

  Voimassa 10.12.2018 - 09.12.2020

 • Puitejärjestely

  Puitejärjestelyn kohteena on monitoimilaitteiden, verkkotulostimien, henkilökohtaisten tulostimien, taso- ja asiakirjaskannerien, suurkokotulostimien, turvatulostus- ja follow-me -ratkaisujen sekä opiskelijatulostuksen ja niihin liittyvien palveluiden sekä lisälaitteiden hankinta puitesopimuksessa määritellyillä ehdoilla. Lisäksi puitejärjestelyyn kuuluvat vapaaehtoisesti tarjottavina tuot-teina henkilökohtaiset ja matkatulostimet sekä tuotantolaitteet ja näihin liittyvät palvelut.

  Voimassa 18.09.2017 - 17.09.2019

 • Puitejärjestely

  Voimassa 24.01.2017 - 01.02.2021

 • Puitejärjestely

  Toimitilojen turvallisuuspalveluiden sekä muiden niihin läheisesti liittyvien palveluiden hankinta.

  Voimassa 01.03.2014 - 28.02.2017

 • Puitejärjestely

  Toimitilojen turvallisuuspalveluiden sekä muiden niihin läheisesti liittyvien palveluiden hankinta.

  Voimassa 01.03.2017 - 30.09.2021

 • Puitejärjestely

  Puitejärjestely kattaa seuraavat turvallisuustekniikan järjestelmät palveluna: paloilmoitinjärjestelmät, murtohälytysjärjestelmät, kameravalvontajärjestelmät, kulunvalvontajärjestelmät, työajanseurantajärjestelmät ja äänievakuointijärjestelmät. Lisäksi voit hankkia edellä mainittuihin järjestelmiin liittyvät asennus-, käyttöönotto-, huolto- ja tukipalvelut.

  Voimassa 22.08.2016 - 31.07.2020

 • Puitejärjestely

  Voimassa 02.03.2017 - 01.03.2021

 • Puitejärjestely

  Varavoimalaitteet ja niihin liittyvät palvelut

  Voimassa 28.08.2017 - 27.08.2019