Hankintatoimi rakennettiin yhdessä

hansel-asiakascase-trafficmanagementfinland-s.jpgFintrafficin lakiasiainjohtaja Mirva Hannukainen

Vuoden 2019 alussa perustetussa, liikenteen ohjaukseen keskittyvässä Finntrafficissa lähtötilanne oli herkullinen, kun konsernin hankintatoimen johtamista ja käytäntöjä päästiin valmistelemaan puhtaalta pöydältä. Asiantuntija-avuksi tähän otettiin mukaan Hanselista kehittämisyksikön päällikkö Kalle Pinni.

Yhtiön hankinnat ovat pääasiassa liikenteen ohjaukseen liittyviä ICT-järjestelmiä, konsultointipalveluita sekä ohjauslaitteisiin liittyviä rakentamisen palveluita ja tarvikkeita. Lähtökohtaisesti kyseessä ovat aina mittavat hankinnat, minkä vuoksi konsernihallinnon osaksi haluttiin vahva, oma hankintatoimi.

Liikkeelle lähdettiin ylätason Hankintatoimen periaatteet, johtaminen ja organisointi -paketin laatimisesta. Se sisällytettiin konsernin Corporate Governance -ohjeistukseen.

”Organisoinnin ja henkilötarpeen määrittelyn jälkeen pääsimme kesän aikana rekrytoimaan meille tarvittavat hankintaosaajat”, kertoo hankintatiimiä vetävä lakiasiainjohtaja Mirva Hannukainen.

Koko talo hankintaopissa

Konsernin yhteiset hankintaprosessit määriteltiin työpajoissa. Päivittäistä apua tarjoaa kolmen hankinta-ammattilaisen ryhmä. He muodostavat yhdessä tytäryhtiöiden hankintayhdyshenkilöiden kanssa konsernin hankintakoordinaatioryhmän, joka kokoontuu kerran kuukaudessa. Tapaamisissa vaihdetaan tietoa meneillään olevista ja tulevista hankinnoista sekä pyritään löytämään yhteishankintamahdollisuuksia tehokkuuden saavuttamiseksi. Yhtiöiden toimitusjohtajien kanssa hankinta-asioita katsotaan läpi kerran kvartaalissa.

”On tärkeää, että prosessit on yhdessä sovittu ja niitä noudatetaan. Harvemmin hankintoja tekeville niiden opettaminen kohta kohdalta ei kuitenkaan ole järkevää, vaan painotamme meidän hankinta-ammattilaisten roolia tuen antajina”, Hannukainen kuvailee.

Konsernille laadittiin kehittämisprojektissa omat koulutusaineistot ja joka kuukausi Hannukainen tiimeineen pitää pienimuotoisia hankintatietoiskuja. Aiheina näissä ovat olleet muun muassa hankinnan suunnittelu, tarjouspyynnön laatiminen, tarjousten vertailu sekä sopimuskausi ja sopimusvastaavan rooli. Tärkein kohderyhmä ovat ne henkilöt, joilla on lähiaikoina hankinta tehtävänä.

”Kiitosta olemme saaneet siitä, että hankintatoimi on suunnitelmallista ja järjestelmät toimivia. Hallituilla hankinnoilla voimme myös saavuttaa enemmän säästöä”, iloitsee Hannukainen.

Organisaation omien toimintamallien kehittämisen rinnalla on luotu ohjeet toimittajayhteistyöhön. Hannukainen kiittää Hanselin Pinniä hyvistä ideoista ja neuvoista matkan varrella. Käytännön linjauksia, ohjeita ja työkaluja on syntynyt useita.

”Jatkoakin yhteistyölle on luvassa, kun alamme esimerkiksi pohtimaan innovaatioiden edistämistä hankinnoissamme.”

 


Fintraffic tarjoaa ja kehittää liikenteenohjauksen ja -hallinnan palveluita kaikissa liikennemuodoissa. Fintrafficin palvelut tukevat kansalaisten liikkumista, elinkeinoelämän tarpeita ja kuljetuksia sekä turvallisuusviranomaisten toimintaa. Lue lisää Finntrafficin toiminnasta.

Hankintojen johtamisen kehittäminen

Hankintojen johtamista voidaan kehittää strategisen johtamisen, kategoriajohtamisen, töiden organisoinnin ja hankintaprosessien kautta. Olennaista on luoda hankintatoimelle strategiset linjaukset, tunnistaa vastuutahot sekä hankintatoimeen liittyvät tehtävät, jotka on organisoitu mielekkäällä tavalla.

Lue lisää hankintojen johtamisen kehittämisestä

Hankintojen kehittäminen

Tarjoamme työvälineitä hankintatoimen ja hankintojen arviointiin sekä tukea analyyseihin tai hankintatoimen ohjeistusten ja työkalujen tekoon. Tutustu kattavaan hankintatoimen kehittämisen palveluvalikoimaamme!

Lue lisää hankintojen kehittämisestä

Hankintaohjeistukset

Selkeät hankintaohjeet ovat hyödyllisiä monella tapaa. Kehityspäällikkömme voivat auttaa teitä hankintaohjeiden laatimisessa tai olemassa olevien ohjeidenne päivittämisessä tai kommentoinnissa.

Lue lisää hankintaohjeistuksista