Näkökulmia hankintoihin blogissa

Kuntapäättäjä, haasta itsesi johtamaan julkisia hankintoja!

Lähestyvät vaalit ovat lupausten aikaa: kuntoon luvataan laittaa kaikki maan ja taivaan välillä, työttömyydestä ilmastoon. Pelkästään julkisten hankintojen avulla ei kaikki tule kuntoon, mutta oikeanlaista vaikuttavuutta kyllä voidaan saada aikaiseksi – ja sitä kannattaakin luvata. Valveutunut päättäjä osaa nimittäin edistää oikealla tavalla niitä hankintoja, jotka vievät oman kunnan tavoitteita eteenpäin.

Kalle Pinni

Kalle Pinni

Huutamalla päästöt alas

Kaukolämmön päästöjen vähentämiseen ei meillä vielä suoraa ratkaisua ole, mutta osaaminen tämänkin asian ratkaisemiseen löytyy. Kelataanpa hieman taaksepäin. Vuosi sitten Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori käynnisti ideakilpailun, jolla haettiin ratkaisua siihen, miten Helsinki voisi päästä eroon kivihiilestä kaukolämmön tuotannossa vuoteen 2029 mennessä. Syke ja VTT alkoivat koota kisatiimiä ja pyysivät Hanselin mukaan.

Pasi Tainio

Pasi Tainio

Huolella hallittu sopimus auttaa saavuttamaan tavoitteet

Hankinnan vauhdikkain vaihe on ohi, kun tarjoukset on avattu ja vertailtu ja kilpailutuksen lopputulos on selvillä. Kilpailutuksen onnistumisen lisäksi myös sopimushallinta vaatii usein huomiota, jotta hankinnalle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen voidaan varmistaa.

Anni Airaksinen

Anni Airaksinen

Hankintojen strategiset mitat

Strategisia julkisia hankintoja on tutkittu hyvin vähän, eikä termeistäkään tunnu olevan yksimielisyyttä. Käynnissä oleva Hankinta-Suomi -toimenpideohjelma on tuomassa keskusteluun kuitenkin kauan kaivattua nostetta. Ohjelma tähtää julkisen sektorin yhteisen hankintastrategian luomiseen.

Kalle Pinni

Kalle Pinni

Julkisten hankkijoiden tiedonsaantia parannettava

Jos tiedonsaantia ei paranneta, hankintayksiköt eivät voi tehokkaasti puuttua yritysten epäeettisiin käytäntöihin. Asiaa edistäisi tietopankki yritysten velvoitteidenhoidosta, rikoksista sekä työehtoihin liittyvistä laiminlyönneistä. Tietojensaanti paranisi myös velvotteidenhoitoselvityksiä ja rikosrekisteriotteita koskevalla lakimuutoksella.

Eija Kontuniemi

Eija Kontuniemi

Arvon asiakkaat, milläs teillä lämmitetään?

Korviimme on kantautunut, että asiakkaillamme olisi paljonkin tarvetta erilaisille lämpöpumpuille (maalämpö, vesistölämpö, ilmavesilämpö, ilmalämpö tai poistoilmalämpö). Myös erilaisista avaimet käteen -lämpöpumppuratkaisuista olisi mahdollista tehdä yhteishankinta.

Pasi Tainio

Pasi Tainio

Mikä ihmeen yhteishankinta?

Yhteishankintoja tehdään, jotta sellaisia tuotteita ja palveluita, joita julkishallinto hankkii paljon, voitaisiin hankkia mahdollisimman tehokkaasti. Kilpailuttaminen vaatii paljon työtä ja aikaa, joten jokaisen hankintayksikön ei ole järkevää tehdä sitä itse.

Susanna Närvänen

Susanna Närvänen

PK-yritykset menestyvät Hanselin kilpailutuksissa

Julkisten hankintojen ja etenkin yhteishankintojen vaikutukset markkinoiden toimivuuteen herättävät paljon keskustelua ja tunteita. Hansel on merkittävä hankintayksikkö ja otamme vastuumme markkinoiden toimivuudesta erittäin vakavasti.

Anssi Pihkala

Anssi Pihkala

Paras vinkkini hankintojen kehittämiseen

Usein minulta kysytään, mitkä kehityskohteet toistuvat asiakkailla yleisimmin. Tähän on aina ollut kovin vaikea vastata, sillä haasteet ovat lähes aina jokaiselle organisaatiolle yksilöllisiä. Uskon kuitenkin, että yleisimpien vaikeuksien taustalta löytyvät usein samat juurisyyt.

Kalle Pinni

Kalle Pinni