Uutiset

Olemme julkaisseet Maksamisratkaisu 2024–2029 (2030) -yhteishankintaa koskevan ennakkoilmoituksen Hilmassa. Ennakkoilmoitukselta löydät tiedot, miten voit tarjoajana ilmoittautua markkinavuoropuheluu…

Olemme julkaisseet Puhtaanapidon tarvikkeet 2024–2026 (2028) -puitejärjestelyä koskevan ennakkoilmoituksen Hilmassa. Ennakkoilmoituksesta löydät tiedot, miten voit tarjoajana ilmoittautua markkinavuo…

Olemme julkaisseet Junamatkustuspalvelut 2024–2027 -yhteishankintaa koskevan ennakkoilmoituksen Hilmassa.  Ennakkoilmoitukselta löydät tiedot, miten voit tarjoajana ilmoittautua markkinavuoropuheluun…

Miten hansel.fi-verkkopalveluun kirjaudutaan ja miten siellä toimitaan? Järjestämme asiakkaille keskiviikkona 15.2. klo 8.30–9 puolen tunnin tietoiskun, jossa opastamme sinut alkuun verkkopalvelun kä…

Olemme julkaisseet Laboratoriotarvikkeet, -kemikaalit ja -laitteet 2023–2027 -dynaamista hankintajärjestelmää koskevan ennakkoilmoituksen Hilmassa. Ennakkoilmoituksesta löydät tiedot, miten voit tarj…

Lakisääteisen jälki-ilmoituksen tekeminen muuttui juuri hieman helpommaksi! Kun olet tehnyt DPS:n minikilpailutuksen ja toimittajavalinnan Hanselin Kisa-apurissa, voit tietyin rajoituksin tehdä Kisa-…

Hankintapulssi-palvelumme on täydentynyt uusilla ominaisuuksilla: päästövaikutuksiltaan merkittävimmät kategoriat on tummennettu huomioväreillä yhteishankintojen vastuullisuusanalyysin tuloksissa pää…

Senaatti-konserniin kuuluva, Puolustusvoimien toimitiloista vastaava Puolustuskiinteistöt kilpailutti vuonna 2022 laajan siivouspalvelukokonaisuuden. Tarpeena oli hankkia siivouspalveluita Puolustusv…

Olemme julkaisseet Suojavarusteet 2023–2027 -dynaamista hankintajärjestelmää (DPS) koskevan hankintailmoituksen Hilmassa. Osallistumispyyntöön on mahdollista tutustua sähköisessä kilpailutusjärjestel…