<
Yhteishankinnat

Jätehuoltopalvelut 2020–2024

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

Jätehuoltopalvelut 2020–2024

Liity viimeistään

31.08.2024

Sopimuskausi

01.09.2020 - 31.08.2024

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 1397/2016

Tilaajavastuulain selvitykset tehdään keskitetysti Hanselin toimesta

Tämä yhteishankinta tulee olemaan kaikkien Hanselin asiakkaiden käytettävissä.
Hankinnan kohteena on ympäristöpalvelut ja jätehuolto.

'