<
Yhteishankinnat Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020–2026

Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020–2026

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

Luokka 1 Kokonaispalvelu (Viestintä- ja markkinointipalvelut)

Liity viimeistään

Sopimuskausi

01.12.2020 - 30.11.2026

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

30.11.2028

Toimintamalli

Sisäinen kilpailutus

Vastuullisuus

Mitä voin hankkia? 

Hankinnan kohteeseen kuuluu useita palvelualueita. 

Palvelualueet ovat seuraavat:

1. Viestinnän ja markkinoinnin konsultointi 
•    Esim. Strategiakonsultointi: asiakkuus-, brändi-, viestintä- ja markkinointistrategioiden arviointi ja kehittäminen; viestinnän vaikuttavuus- ja tuloksellisuusarvioinnit; brändinhallinta

2. Viestinnän suunnittelu ja toteutus 
•    Viestinnän toimenpiteiden suunnittelu, toteuttaminen ja tuotanto, esim.: viestinnälliset hankkeet, kampanjat ja sisällöt, vuosikertomus, vastuullisuusviestintä, sisäinen viestintä

3. Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus 
•    Markkinoinnin toimenpiteiden suunnittelu, toteuttaminen ja tuotanto, esim.: kampanja, sisältö, visuaalinen ilme, tekstisuunnittelu, materiaalit ym.

4. Digitaalinen markkinointi ja viestintä 
•    Digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän suunnittelu, toteuttaminen ja tuotanto, esim.: sisällönsuunnittelu ja -tuottaminen digitaalisiin kanaviin, digitaaliset palvelut (ml. mobiilipalvelut), digitaaliseen markkinointiviestintään liittyvä teknologia- ja järjestelmäsuunnittelu

5. Mediasuunnittelupalvelut 
•    Esim.: media-analytiikka, kampanja-, kohderyhmä- ja mediatutkimukset, mediakonsultointi, mediastrategian laatiminen, kanavasuunnittelu jne.; median oston suunnittelu, mediayhteydet ja trafikointi

   6. Viestinnän koulutuspalvelut 
•    Koulutuspalvelut voivat koskea mitä tahansa DPS:n palvelualueen kouluttamista. Esim.: mediavalmennus, esiintymiskoulutus

DPS-toimittajien kautta voit myös hankkia laajasti lisäpalveluita, kuten:

•    Viestinnän ja markkinoinnin kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tutkimukset
•    Tapahtumamarkkinointi sekä tapahtumien suunnittelu ja toteutus
•    Mediaseurantapalvelu 
•    Saavutettavuuspalvelut
•    Sosiaalisen median kanavien hallintapalvelut
•    Videoiden tuotantoon, editointiin ja jakeluun tarkoitettu ohjelmistopalvelu 
•    Webinaarit ja webcasting -palvelut 
•    Uutiskirjepalvelut, tiedotejakelupalvelut, podcast, uutishuonepalvelut
•    Tapahtumahallintapalvelu
•    Ylläpito- ja tietoturvapalvelut digitaalisille lopputuloksille /palveluille
•    Kysely- ja palautejärjestelmät esim. asiakaspalvelun tai asiakastyytyväisyyden seurantaan liittyen.

 

Haluatko esitellä yhteishankinnan muulle organisaatiollesi? Lataa  Icon tästä (333,2 KB) yhteishankinnan lyhyt esittely.

Haluatko toimittajaksi?

Haluatko toimittajaksi viestintä- ja markkinointipalveluiden DPS:ään? Käy tutustumassa osallistumispyyntöön. Dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu kahteen luokkaan. Toimittaja voi jättää osallistumishakemuksen joko toiseen tai molempiin luokkiin.

Viestintä- ja markkinointipalveluiden hankinnasta kiinnostunut asiakas, haluatko tietää, ketkä toimittajat ovat mukana? Kirjaudu sisään verkkopalveluumme, niin näet listauksen mukana olevista toimittajista, saat tarkempia tietoja hankinnasta sekä vinkkejä oman minikilpailutuksen tekemiseen.

'