<
Yhteishankinnat

Tietoliikenneverkon laitteet palveluineen 2019–2023

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

Tietoliikenneverkon laitteet palveluineen 2019–2023

Liity viimeistään

31.01.2023

Sopimuskausi

01.02.2019 - 31.01.2023

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

31.01.2027

Toimintamalli

Sisäinen kilpailutus

Vastuullisuus

Mitä voin hankkia?

Tällä dynaamisella hankintajärjestelmällä voit hankkia tietoliikenneverkon laitteet palveluineen.

Valikoimaan kuuluvat tietoliikenneverkon laitteet, kuten:

  • Lähiverkon (LAN JA WLAN) laitteet 
  • Laajaverkon (WAN) laitteet
  • Konesaliverkon laitteet 
  • Tietoturvalaitteet.

Laitteiden lisäksi voit myös hankkia laitteisiin kiinteästi liittyviä tuotteita, kuten lisätarvikkeita, ohjelmistoja ja niiden käyttöoikeuksia sekä laitteisiin liittyviä palveluita.

Laitteisiin liittyviä palveluja ovat esimerkiksi:

  • Verkkokauppa
  • Käyttöönottoa tukevat palvelut: puskurivarastopalvelu, asennuspalvelut, vanhan laitteen noutopalvelu ja urakointipalvelu
  • Huolto- ja ylläpitopalvelut: ohjelmiston päivitys, tekninen tuki, varalaitepalvelu, vaihtolaitetakuu ja korjausaikapalvelu
  • Tietoturvallinen tuhoamispalvelu
  • Asiantuntijapalvelut
  • Verkonvalvonta- ja hallintapalvelut.

Palvelujen vähimmäisvaatimukset on kuvattu tarkemmin liitteessä ”Palvelut ja niiden vähimmäisvaatimukset" asiakirjat-välilehdellä. Tarkemmat tiedot DPS:n sisällöstä saat ”Dynaamisen hankintajärjestelmän kohde ja ehdot” -dokumentista. Asiakirjat-välilehdeltä löydät myös ohjeita ja mallipohjia sisäisen kilpailutuksen toteuttamiseen. Näihin kannattaa tutustua ennen aloitusta.

'