<
Yhteishankinnat

Toisen asteen oppimateriaalit 2021–2023 (2025)

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Toisen asteen oppimateriaalit 2021–2023 (2025)

Sopimuskausi

29.03.2021 - 28.03.2023

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Tällä puitejärjestelyllä hankit toisen asteen opetuksessa tarvittavia painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja. Esi- ja perusopetuksessa käytettävistä oppikirjoista ja niihin liittyvistä oheismateriaaleista on oma yhteishankintansa Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit 2020–2022 (2024).

Puitejärjestely on kaikkien tarjouspyynnössä nimettyjen Hanselin asiakkaiden käytettävissä. Liittyminen tähän puitejärjestelyyn on päättynyt 15.1.2021, eikä liittyminen ole enää mahdollista.

Mitä voin hankkia?

Hankinnan kohteena on kokonaisratkaisu, joka sisältää eri kustantajien painetut ja digitaaliset oppimateriaalit sekä kaikki tuotteiden tilaamiseen ja toimittamiseen liittyvät palvelut. Oppimateriaaleilla tarkoitetaan painettuja ja digitaalisia oppikirjoja, opetusaineistoja ja tehtäviä sekä opetuksessa käytettäviä oheismateriaaleja kuten opettajien oppaita ja työkappaleita, kokeita, pelejä, karttoja, äänikirjoja, cd-/dvd-levyjä.

Puitejärjestelyn kautta on tilattavissa toisen asteen opetukseen tarkoitetut vähintään seuraavien kustantajien painetut ja digitaaliset oppimateriaalit siltä osin kuin kustantajat ovat antaneet niitä jakeluun oman jakelukanavansa ulkopuolelle:

 • SanomaPro Oy
 • Kustannusosakeyhtiö Otava (sis. Finn Lectura)
 • Publiva Oy (Edukustannus ja Kirjapaja)
 • e-Oppi Oy
 • Restamark Oy
 • Schildts & Söderströms Ab
 • Edita Publishing Oy
 • Studeo Oy
 • SKS Oppi ja Tieto Oy
 • PeDaTa Oy
 • MAFY Oy
 • Kustannus Oy Duodecim
 • Rakennustieto Oy
 • Sähköinfo Oy
 • Opintoverkko Oy
 • Opetushallitus

Edellä mainittujen tarjouspyynnössä nimettyjen kustantajien (ns. pakolliset kustantajat) lisäksi sopimustuotevalikoimaan sisältyy myös toimittajan valikoimassa olevien muiden kotimaisten ja ulkomaisten kustantajien oppimateriaalit toiselle asteelle.

Oppimateriaaleja on saatavilla erikielisinä, vähintään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Sopimuskauden aikana toimittaja pyrkii kehittämään ja laajentamaan sopimustuotevalikoimaansa, jotta se palvelee asiakkaiden tarpeita mahdollisimman hyvin.

Tarkemmat tiedot yhteishankinnan sisällöstä ovat liitteessä "Hankinnan kohde ja vaatimukset", joka löytyy Asiakirjat-välilehdeltä (kirjaudu sisään verkkopalveluun nähdäksesi asiakirjat).

'