Analyysipalvelut

Analyysipalvelumme antavat sinulle tarkkaa ja ajantasaista tietoa päätöksenteon tueksi ja parhaiden toimenpiteiden valitsemiseksi. Analyysien laajuus ja toteutustapa päätetään tarpeidenne mukaan. Hankintapulssi ja Valtion hankintadatapalvelu auttavat sinut alkuun, mutta tiedätkö, mitä luvut tarkoittavat? Me autamme sinua näkemään lukujen taakse. 

Hankinta-analyysi

Hankinta-analyysin lopputuloksena tiedät, miten ja minne hankintamäärärahanne käytetään. Se myös kertoo, kuinka hyvin suunnitellut hankinnat ovat toteutuneet, ja koostaa sähköiseen kilpailuttamiseen liittyvät avaintiedot.

Hankinta-analyysissa hankintoja tarkastellaan Rondon (jatkossa Handi-palvelun) ostolaskuaineiston sekä Hanselin toimittajaraportoinnin perusteella. 

Tarkastelussa ovat esimerkiksi:

 • Hankintamäärärahojen käyttö ja jakautuminen hankintakategorioihin
 • Laskujen lukumäärä ja jakautuminen
 • Laskuautomaation aste ja sen kehittyminen
 • Toimittaja-analyysi (Top 10 -toimittajat)
 • Yhden kerran laskuttaneiden toimittajien osuus
 • Hankintasuunnittelu vs. toteutuneet hankinnat
 • Yhteenveto ja johtopäätökset

Nykytila-analyysi

Hankintatoimen nykytilan analyysi käsittää haastatteluna ja/tai Webropol-kyselynä toteutettavan viraston hankintatoimen nykytilan kartoituksen sekä spend-analyysin, jossa on analysoitu viraston hankintamäärärahojen käyttöä.

Nykytilakartoituksen tavoitteena on selvittää organisaation hankintatoimen suorituskykyä ja kapasiteettia. Kartoitus antaa kuvan viraston hankintatoimen nykytilasta, ja sen avulla voidaan tunnistaa vahvuuksia ja kehittämisalueita. Kartoitus toteutetaan itsearvioinnin perusteella ja siinä tarkastellaan mm. seuraavia osa-alueita:

 • Hankintatoimen strateginen johtaminen
 • Hankintatoimen ohjaus ja organisointi
 • Hankintojen ohjeistus, suunnittelu, toteutus ja seuranta
 • Toimittajasuhteiden hallinta
 • Sopimushallinta
 • Osaaminen ja sen kehittäminen