Näkökulmia hankintoihin blogissa

Anteeksi, etten vastannut

Kiinnitämme Hanselissa runsaasti huomiota kilpailutuksissamme mukana olevien toimittajien tasapuoliseen ja syrjimättömään kohteluun. Lue kategoriapäällikkömme avoin kirje toimittajillemme siitä, miten tämä toteutuu käytännössä kilpailutusprosessin aikana.

Tero Lehtisaari

Tero Lehtisaari

Älä päädy otsikoihin osa 2: valvo hankintoja!

Hanselissa perustettiin pari vuotta sitten compliance-toiminto, jonka tavoitteena on osaltaan varmistaa eettistä ja vaatimustenmukaista toimintaa sekä ehkäistä epäeettiseen toimintaan ja väärinkäytöksiin liittyviä riskejä. Toiminnon ytimenä on ohjelma, joka kokoaa yhteen kaikki organisaatiossamme noudatettavat politiikat, toimintatavat ja eettiset periaatteet, sekä tiimi, joka vastaa compliance-toiminnon käytännön järjestämisestä ja raportoinnista johdolle.

Kirsi Kunnas-Leinonen

Kirsi Kunnas-Leinonen

Älä päädy otsikoihin osa 1: ota julkiset hankinnat haltuun!

Vaikka julkiset hankinnat tuntuisivatkin hankalilta, päätä ei voi laittaa pensaaseen, kun kyse on lakisääteisestä toiminnasta ja yhteisten julkisten varojen käytöstä. Virheellisen toiminnan seurauksena tarjolla on paitsi taloudellisia menetyksiä myös noloja tilanteita ja mainehaittaa, sanktioita sekä pahimmassa tapauksessa henkilökohtainen vastuu.

Kirsi Kunnas-Leinonen

Kirsi Kunnas-Leinonen

Julkiset hankkijat EU:n kauppapolitiikan vartijoina

Euroopan neuvosto pääsi kesäkuun alussa yhteisymmärrykseen julkisten hankintojen vastavuoroisuusasetuksesta (IPI). Vastavuoroisuusasetuksella pyritään takaamaan tasapuoliset käytännöt maailman julkisten hankintojen markkinoilla, Asetus on komissiolle kauppapoliittinen väline, joka mahdollistaa syrjiviä toimia harjoittavista kolmansista maista tulevien yritysten rankaisemisen EU:n julkisissa hankinnoissa.

Eija Kontuniemi

Eija Kontuniemi

Vastuullisuudelle on kova kysyntä

Julkiset hankinnat ja vastuullisuus ovat mielenkiintoinen kombinaatio, sillä suurten volyymien myötä vaikuttavuus on taattu. Asian ympärillä tapahtuu paljon, emmekä myöskään Hanselissa ole jääneet pyörittelemään peukaloita. Asiantuntijoidemme tehtävä on miettiä, millä vastuullisuusvaatimuksilla voimme aikaansaada positiivisia vaikutuksia. On todella motivoivaa tehdä tätä työtä, sillä hankinnoista löytyy usein asioita, joilla vastuullisuutta voidaan edistää.

Kirsi Koivusaari

Kirsi Koivusaari

35 miljardia onkin 47 miljardia, vai onko sittenkään?

Arvaatko mistä summasta on kyse? No, tämähän on julkisten hankintojen kokonaisarvo Suomessa! Luku, jota olemme Hanselissa vuosia arvioineet ja halunneet tarkemmin selvittää. Sitä on lähes mahdotonta laskea, mutta nyt vihdoin sen laskemisesta on tehty kunnon tutkimus.

Juho Pursimo ja Kirsi Koivusaari

Juho Pursimo ja Kirsi Koivusaari

Puitejärjestely ei kuollutkaan! 

Yhteishankintojen kannalta merkittävin hankintalakiin tuleva muutos liittyy puitejärjestelyjä koskevaan pykälään. Hankintalain 42 §:ään lisätään uusi kohta, jonka mukaan puitejärjestelyn tarjouspyynnössä on ilmoitettava hankintayksiköt, jotka tulevat tekemään hankintoja puitejärjestelyllä sekä näiden hankintayksiköin yhteenlaskettu hankintojen enimmäismäärä tai -arvo.  

Eija Kontuniemi

Eija Kontuniemi

Markkinavuoropuhelu on vapaaehtoista, mutta kannattako sitä jättää väliin? 

Markkinavuoropuhelu ei ole pakollinen osa hankintaa, mutta se on ehkä tärkein yksittäinen askel kohti hankinnan onnistumista. Vähänkin monimutkaisemmassa hankinnassa en itse rohkenisi jättää käyttämättä tätä ”oljenkortta”!

Anni Airaksinen

Anni Airaksinen

DPS:n osallistumishakemus ei ole läpihuutojuttu – lue käsittelijöiden parhaat vinkit

Oletko DPS-osallistumishakemusta lähettäessäsi miettinyt, millainen hakemuksen käsittelyprosessi käytännössä on? Huolellisesti täytetyllä hakemuksella pääset nopeasti mukaan ja vältät turhat selvityspyynnöt.

Joona Vainisto

Joona Vainisto