<
Uutiset

Hansel vastaa keskusteluun julkisista kalustehankinnoista

10.01.2020

Kuluneen viikon aikana julkisuudessa on keskusteltu julkisista kalustehankinnoista. Teemoina esiin on nostettu tuotteiden kotimaisuus ja toiminnan vastuullisuus. Hansel tarjoaa kalusteita yhteishankintana valtioasiakkaille ja kertoo alla omista käytännöistään.

EU:n yhteisillä sisämarkkinoilla kotimaisuutta ei voida käyttää julkisten hankintojen kriteerinä, sillä se olisi muiden maiden tuottajia kohtaan syrjivää. Kotimaisuutta ei siis voida vaatia Hanselin yhteishankinnassa tai missään julkisessa hankinnassa. Kotimaisuuden nostaminen valintakriteeriksi edellyttäisi hankintalain muutosta. Sinänsä kotimaiset toimittajat ovat pärjänneet Hanselin tarjouskilpailuissa hyvin.

Hanselin dynaamisessa hankintajärjestelmässä tuotteille on asetettu ympäristöasioihin liittyviä vähimmäisvaatimuksia ja sopimusehdoissa edellytetään myös sitoutumista code of conductiin, joka edellyttää toimittajalta tietyn tason saavuttamista sosiaalisessa vastuussa.

Hanselin yhteishankinnoissaan asettamat ympäristövaatimukset voi todentaa esimerkiksi ympäristömerkillä, mutta myös muilla soveltuvilla tavoilla. Hankintalain mukaan mitään tiettyä merkkiä ei sellaisenaan voida vaatia, jos merkin kriteereihin sisältyy myös sellaisia vaatimuksia, jotka eivät suoranaisesti liity hankinnan kohteeseen tai joita ei voida hankintalain mukaan vaatia (kuten kotimaisuus).

Taloudellisen vastuun osalta Hansel seuraa yhteishankintojen sopimuskaudella sopimustoimittajien talouden ja juridiikan indikaattoreita sekä tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden noudattamista niissä hankinnoissa, jotka kuuluvat tilaajavastuulain soveltamisalaan.

Lisätietoa vastuullisuustyöstämme:

https://www.hansel.fi/tietoa-meista/hansel-lyhyesti/vastuullisuus/

https://vuosikertomus2018.hansel.fi/

 

Lisätietoja:
kategoriajohtaja Susanna Närvänen, susanna.narvanen@hansel.fi, 0400 844 374