<
Uutiset

Maksamisratkaisusta hankintapäätös

14.05.2018

Olemme tehneet 13.4.2018 hankintapäätöksen Maksamisratkaisu 2018-2023 (2024) -kilpailutuksesta. Hankinnan kohteena on maksamisratkaisua koskeva puitejärjestely Hanselin asiakkaille. Kilpailutuksen perusteella puitesopimustoimittajaksi valittiin Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike.

Puitejärjestelyn sopimuskausi on viisi vuotta. Lisäksi Hanselilla on optio pidentää sopimuskautta yhdellä enintään vuoden mittaisella optiokaudella.

Tavoitteena on, että puitesopimus astuu voimaan mahdollisimman pian kesäkuussa 2018. Viestimme lisää puitejärjestelyn tullessa voimaan.

Lisätietoja:
Juha Ståhl
kategoriapäällikkö, Talous- ja rahoituspalvelut
juha.stahl(at)hansel.fi
Puh. 0294 444 270