Yhteishankinnat

Hankintojen arvon selvittäminen

Uuden oikeuskäytännön myötä julkisten hankintojen laajuus tulee ilmoittaa tarjouspyynnössä aiempaa tarkemmin. Muutos koskee sekä yhteishankintoja että asiakkaiden omia kilpailutuksia.

Ratkaisuna alamme pyytää asiakkailtamme tarkempia arviota siitä, mikä tulee olemaan heidän yhteishankintasopimuksilla hankkimiensa tavaroiden ja palveluiden kokonaisarvo. Kysymme euromääräistä arviota puitejärjestelykohtaisesti ennen tarjouspyynnön julkaisua ja myöhemmin vielä liittymisen yhteydessä.

Kuinka arvioida tulevien hankintojen arvo?

Arvio hankintojen arvosta voi perustua esimerkiksi aiempien vuosien ostomääriin. Apuna arvioinnissa kannattaa käyttää Valtion hankintadatapalvelua tai Tutkihankintoja.fi-palvelua. 

Laske arvio koko tulevan sopimuskauden ajalle. Sopimuskauteen tulee laskea mukaan myös puitejärjestelyn mahdollinen optiokausi.  

Esimerkki:

Puitejärjestely: Reittilennot 2019-2020 (2021)

  • Asiakkaan ennakoitu hankintojen arvo on 100 000€ vuodessa
  • Arvo on sopimuskaudella 200 000€ + mahdollinen optio (tässä yksi vuosi) 100 000 = 300 000€.

Mikäli arvion tekeminen osoittautuu hankalaksi tai kyseessä on teille uusi puitejärjestely, asiakkuuspäällikkömme auttavat arvion tekemisessä.

Mitä teemme kerätyillä tiedoilla?

Kerromme kullakin puitejärjestelyllä hankittavien tavaroiden ja palveluiden kokonaisarvon jo hankintailmoituksessa. Seuraamme kokonaisarvon täyttymistä, ja mikäli hankintailmoituksessa ilmoittamamme arvo alkaa täyttyä, voidaan yhteishankinta tarvittaessa kilpailuttaa uudelleen.

Muutos parantaa suunnitelmallisuutta

Hankintojen arvon tarkempi ilmoittaminen on suureksi avuksi kilpailutuksiin osallistuville tarjoajille. Yksityiskohtaisemmat tiedot tulevista volyymeistä johtavat parempiin tarjouksiin ja laadukkaampaan kaupankäyntiin, koska tarjoajilla on tiedossaan paras mahdollinen arvio tulevien vuosien hankinnoista.

Asiakkaitamme muutos auttaa kannustamalla entistä tarkempaan hankintojen suunnitteluun. Budjetointi helpottuu, ja hankintatarpeiden miettiminen ajoissa auttaa esimerkiksi omien kilpailutusten suunnittelussa.

Muutos pähkinänkuoressa:

  • Alamme pyytää asiakkailtamme tarkempia arvioita yhteishankintojen tulevasta käytöstä.
  • Arvio voi perustua esimerkiksi aiempien vuosien ostomääriin.
  • Asiakkuuspäällikkömme auttavat tarvittaessa arvion teossa.
  • Tiukentuvat oikeuskäytännöt koskevat myös omia kilpailutuksiasi. Kyseessä on kuitenkin positiivinen haaste: Parempi suunnittelu johtaa parempiin hankintoihin.