Uutiset

Yli 100 yritystä on voittanut kilpailutuksia Hanselin IT-konsultoinnin dynaamisten hankintajärjestelmien, eli DPS:ien sisällä. IT-konsultoinnin palveluntarjoaja – jätä osallistumishakemus IT-konsulto…

Olemme julkaisseet Elintarvikkeet ja non-food -tuotteet 2023–2027 -puitejärjestelystä hankintailmoituksen Hilmassa. Puitejärjestelyyn liittyi 162 organisaatiota, jotka suunnittelevat tekevänsä sen ka…

Tutkivan journalismin yhdistys myönsi Tutki hankintoja -palvelulle yhteiskunnan avoimuuden edistämisen tunnustuspalkinto Jääraapan. Perustelujen mukaan palvelu on vuodesta 2017 lähtien parantanut toi…

Meille on tärkeää, että verkkopalvelumme käyttö on sinulle turvallista eivätkä palvelussamme olevat tiedot eksy vääriin käsiin. Olemme tiukentaneet verkkopalvelumme salasanavaatimuksia. Jos nykyinen …

Olemme julkaisseet Toimisto- ja IT-tarvikkeet 2023–2025 (2027) -yhteishankintaa koskevan hankintailmoituksen Hilmassa. Puitejärjestelyyn ennakkoon liittyneet asiakkaat voivat hankkia toimisto- ja IT-…

Olemme julkaisseet Laboratoriotarvikkeet, - kemikaalit ja -laitteet 2023–2027 -dynaamista hankintajärjestelmää (DPS) koskevan hankintailmoituksen Hilmassa. Osallistumispyyntöön on mahdollista tutustu…

Olemme julkaisseet Kokous- ja tapahtumapalvelut 2024–2026 (2028) -puitejärjestelyä koskevan ennakkoilmoituksen Hilmassa.  Löydät ennakkoilmoituksesta alustavaa tietoa tulevasta kilpailutuksesta. Lisä…

Olemme julkaisseet Rekrytointipalvelut 2023–2027 -yhteishankintaa koskevan hankintailmoituksen Hilmassa. Puitejärjestelyyn ennakkoon liittyneet asiakkaat voivat hankkia soveltuvuusarviointi-, rekryto…

Siivouspalveluiden dynaamisessa hankintajärjestelmässä pilotoitiin vastuullisuusauditointia. Vastaanotto oli positiivinen, ja tulosten perusteella vastuullisuustavoitteet toteutuvat tässä yhteishanki…