<
Yhteishankinnat

Ravintolapalvelut 2021–2025

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

Ravintolapalvelut 2021–2025

Liity viimeistään

31.12.2025

Sopimuskausi

27.01.2021 - 31.12.2025

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

31.12.2028

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 1397/2016

Vastuullisuus

Tilaajavastuulain selvitykset tehdään keskitetysti Hanselin toimesta

Ravintolapalveluiden yhteishankinta tuli kaikkien asiakkaidemme hyödynnettäväksi vuoden 2021 alusta. Olemme tarjonneet vastaavanlaista sopimusta valtionhallinnon asiakkaillemme jo yli 10 vuotta. Sopimuksemme ovat saaneet asiakkailta hyvän vastaanoton, ja valtioasiakkaistamme merkittävä osa käyttää ravintolapalvelut sopimustamme.

Tämä sopimus on kaikkien Hanselin asiakkaiden hyödynnettävissä.

Hansel huolehtii asiakkaiden puolesta vuosittaisen hinnankorotusten käsittelyn, alihankkijamuutokset ja tekee työtä sopimusten valvonnan osalta.

Ravintolapalvelut-sopimuksen ehdot on rakennettu asiakkaan ravintolapalvelujen tilaajien vaatimuksia mahdollisimman hyvin tukeviksi.

Hanselin tukitiimi avustaa asiakasta asiakkaan omassa minikisassa ja Hanselilta löytyy valmiit mallipohjat, jotka täydentämällä asiakas tekee minikisan.

Hansel tekee asiakkaille mallipohjan, jonka avulla asiakas pystyy seuraamaan oman asiakaskohtaisen sopimuksen tuloksellisuutta sopimuskaudella.

Mitä voin hankkia ?

Ravintolapalvelut 2021–2025 on dynaaminen hankintajärjestelmä, jolla kaikki julkisen sektorin Hansel-asiakkaat voivat hankkia ravintola-, ruoka-, ravitsemis- ja kahvilapalveluja sekä edellisiin liittyviä ateriankuljetuspalveluja ja lisäpalveluja. Voit kilpailuttaa myös kahviautomaatteja täyspalveluna tai osittaispalveluna. Voit tehdä hankintojasi koko Suomen alueella myös paikallisesti. 
 

Monipuoliset ravintolapalvelut tarpeenne mukaan

Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena ovat ravintolapalvelut ja niihin liittyvien palvelujen tuottaminen. Palveluita voidaan tuottaa asiakkaille asiakkaan tai asiakkaan hallussa olevissa tiloissa.

Asiakkaat voivat hankkia palveluita DPS:n kohteen ja DPS:n ehtojen sekä niiden liitteiden mukaisesti. Asiakas täsmentää hankinnan kohdettaan asiakaskohtaisessa kilpailutuksessa. Ravintolapalveluilla tarkoitetaan palvelua, johon kuuluu seuraavaa:

 • aamupala-, lounas, välipala, päivällisruokailun ja / tai yöpalan järjestäminen sekä muiden asiakkaan tilaamien ruokailujen ja tarjoilujen järjestäminen
 • kahvilapalvelut ja/tai palveluannokset (muun muassa annosruoka, grillitoiminta)
 • kokous- ja edustus-/tilaustarjoilut (kahvitukset ja tapahtumaruokailut)
 • välipala- ja ateriapalvelut
 • kahvi-, vesi- ja ruoka-automaatit palveluna
 • asiakkaan tilaaman ruoan kuljetukset asiakkaan määrittelemään kohteeseen (esimerkiksi kotiateriapalvelu)

Kun asiakas kilpailuttaa valitsemiaan ravintolapalveluja, ravintolapalvelujen lisäksi asiakas voi kilpailuttaa edellisten yhteyteen seuraavia lisäpalveluja [tarkennetaan asiakaskohtaiseen kilpailutukseen]:

 • kokous- ja tilanvarauspalvelut
 • ravintolapalveluun liittyvä liinavaatehuolto
 • erikseen sovittavat pienet aula-, vastaanotto- ja virastotukipalvelut (ilman vartijakorttia tai vartijakortilla) 
 • ravintola- ja/tai kokoustiloihin liittyvä viherkasvipalvelu
 • erikseen sovittavat pienet palveluihin liittyvät siivouspalvelut [määritellään asiakaskohtaisessa hankintasopimuksessa]
 • erikseen sovittavat pienet palveluihin liittyvät kiinteistönhoitopalvelut [määritellään asiakaskohtaisessa hankintasopimuksessa]
 • muut sopimuskaudella toimittajan kanssa erikseen sovittavat pienet lisäpalvelut ravintolapalvelujen yhteydessä [määritellään asiakaskohtaisessa hankintasopimuksessa]

Erikseen sovittuja, yllä mainittuja lisäpalveluja voi kilpailuttaa vain ravintolapalvelujen yhteydessä. Lisäpalveluja voi olla asiakaskohtaisessa sopimuksessa korkeintaan vähäisessä määrin koko hankinnan laajuudesta.

Asiakas voi hankkia ravintolapalveluiden yhteydessä
tai erikseen omalla kilpailutuksella seuraavia palveluita:

 • ruoka- ja juoma-automaattien kuten kahviautomaattien täyspalvelua tai osittaispalvelua
 • ravintolapalveluihin liittyvät asiantuntijapalvelut, esimerkiksi keittiösuunnittelussa asiantuntija-apu, luennot, ravitsemussuunnittelijan tai laillistetun ravitsemusterapeutin palvelut kilpailutuksen suunnittelua varten

Jokainen DPS:n sisäinen hankinta tulee kilpailuttaa DPS:n sisäisenä kilpailutuksena eli minikilpailutuksena. Minikilpailutus tehdään sähköisesti Hanki-palvelussa ja minikilpailutusta varten on valmiit mallipohjat, jotka asiakas voi muokata kätevästi oman organisaation tarpeita vastaavaksi. 

Kunta-asiakas, tutustu Hanselin muihin toimitilojen käyttäjäpalveluihin, jotka avautuvat vuonna 2021. Valtion hallinnon Toimitilojen käyttäjäpalvelu -puitejärjestelyt ovat voimassa 30.9.2021 saakka.

Ravintolapalvelut 2017 – 2021 valtion hallinnolle

Siivouspalvelut 2017 – 2021 valtion hallinnolle

Turvallisuuspalvelut 2017 2021 valtion hallinnolle

Kokonaispalvelut 2017 – 2021 valtion hallinnolle
 

Rajaukset

Lähtökohtaisesti Hansel ei voi tarjota monipalveluna hoiva-, kuntoutus-, asumispalveluja ikäihmisille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, kehitysvammaisille tai vammautuneille henkilöille. Myöskään Hansel ei tarjoa toistaiseksi kotihoitopalveluja tai lastensuojelupalveluja. Edellä mainituille ryhmille voidaan tuottaa kuitenkin ateriapalveluja ja yllä mainittuja lisäpalveluja.

Tällä sopimuksella et voi vuokrata keittiöön työntekijöitä, mutta voit ostaa palveluihin tuntityötä, kuten tarjoilua esimerkiksi iltatilaisuuteen ruoan ja juomien lisäksi. Tutustu Henkilöstövuokraus 2019–2023 -puitejärjestelyyn (toistaiseksi vain valtion hallinnolle).

Icon Ravintolapalvelut 2021-2025 DPS perustiedot (277,6 KB)

Haluatko toimittajaksi?

Haluatko toimittajaksi Ravintolapalvelut 2021–2025 DPS:ään? Käy tutustumassa osallistumispyyntöön Hanki-palvelussa.

Hyödyt

Voit hankkia tarpeitasi vastaavat palvelut haluamassasi laajuudessa. Ravintolapalveluiden sopimuksessa ei ole maantieteellistä aluejakoa ja voit myös valita itse, haluatko yhden toimittajan vai useamman sopimustoimittajan. Jaa hankintasi osa-alueisiin, jos kilpailutat kaksi tai useamman sopimustoimittajan.

Dynaamisen hankintajärjestelmän ehdot ja enimmäishinnan korotusrajat suojaavat asiakkaidemme asemaa. Asiakkaana pääset hyötymään suuren hankintavolyymin mukanaan tuomista eduista. Neuvotteluvoimamme on hyvä esimerkiksi hinnankorotuspaineiden hallitsemisessa. 

Minikilpailutus onnistuu sähköisesti Hanki-palvelussa valmiiden mallipohjien avulla. Tarkemmat tiedot sisällöstä saat tutustumalla muun muassa DPS:n kohde ja ehdot -dokumenttiin Asiakirjat-välilehdellä. Asiakirjat-välilehdelle pääset vain verkkopalveluumme kirjautuneena Hansel-asiakkaana. Tällöin käytettävissäsi ovat muun muassa mallilomakkeet ja esitietokeräilylomake. Lisätietoja saat asiakasinfoista ja minikisaklinikoista. Ohjeita minikilpailutuksen tekemiseen löydät Minikilpailutuksen ohje -välilehdeltä.

 • Tarpeitasi tukevat sopimus-, turvallisuus- ja palvelu- ja laatutasoehdot, joihin on mahdollisuus vaikuttaa asiakaskohtaisella hankintasopimuksella.
 • Asiantuntijoidemme laaja tuki koko sopimuskauden ajaksi, muun muassa malliasiakirjat, minikisaklinikat, asiakkaan edunvalvonta ja toimittajahallinta.
 • Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuullisuus on huomioitu
 • Hyvin saatavilla olevat palvelut ja luotettavat, osaavat toimittajat
 • Voit itse rajata maantieteellisen alueen eli valita kohteet, jotka haluat yhteen kilpailutukseen
 • Sopimustesi määrän voit valita jokaisessa kilpailutuksessa jakamalla kilpailutuksen osa-alueisiin
 • Paikallisesti toimiville pk-sektorin yrityksille hyvät mahdollisuudet osallistua paikalliseen kilpailutukseen (edellyttäen että ovat jättäneet osallistumishakemuksen).
 • Vältät omasta kilpailutuksesta aiheutuvat prosessikustannukset; Hansel varmentaa dynaamiseen hankintajärjestelmään osallistuvat toimittajat ja valvoo heitä koko sopimuskauden ajan
 • Saat käyttöösi oman hankintavolyymisi mukaiset kilpailukykyiset hinnat ja ennustettavan hintatason vuosiksi eteenpäin
Ravintolapalvelut 2021–2025 DPS:n sisäisenä kilpailutuksena tehtävästä hankinnasta kiinnostunut asiakas! Haluatko tietää, ketkä toimittajat ovat mukana? Kirjaudu sisään hansel.fi-verkkopalveluun, niin näet listauksen mukana olevista toimittajista, saat tarkempia tietoja hankinnasta sekä vinkkejä oman minikilpailutuksen tekemiseen.

Liittyminen kannattaa

Liittyminen ei ole pakollista dynaamisissa hankintajärjestelmissä. Liittyminen on kuitenkin suositeltavaa. Liittymällä saat sähköpostiisi sopimusta koskevat ajankohtaiset uutiset, ja pysyt perillä esimerkiksi mahdollista toimittajamuutoksista. Saat myös tiedot järjestettävistä minikisaklinikoista, joissa voit työstää omaa tarjouspyyntöäsi yhdessä asiantuntijoidemme kanssa.

Suosittelemme liittymään sopimukseen viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen kuin kilpailutat oman asiakaskohtaisen sopimuksesi. Aloita valmistautuminen työstämällä asiakasmateriaalia välittömästi liittymisesi jälkeen. Varaa asiakaskohtaisen materiaalin työstämiseen riittävästi aikaa. Suosittelemme myös markkinavuoropuhelua toimittajien kanssa ennen kilpailutustasi. Toimittajat voivat näin ollen valmistautua tulevaan kilpailutukseen, ja saat itse tietoa kilpailutustasi varten. Toimittaja tarvitsee kohdesuunnitteluun, viranomaisilmoituksiin ja henkilöstön rekrytointiin sekä perehdyttämiseen yhteensä noin kaksi kuukautta aikaa – tee siis liittyminen ja kilpailutus ajoissa.

Liity sopimukseen sivun oikeasta ylälaidasta. Liittymällä turvaat organisaatiosi hankintojen lainmukaisuuden.

Liittymisen yhteydessä pyydämme arviota tulevien hankintojenne kokonaisarvosta. Tietoa edellytetään nykyisin kaikissa julkisissa hankintailmoituksissa, ja autamme teitä tarvittaessa arvion teossa.

Jos et pääse tekemään liittymistä, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme.

Infotilaisuuden tallenne

Sopimuksesta on järjestetty asiakkaille suunnattuja infotilaisuuksia, joissa on esitelty sopimuksen sisältö ja kerrottu asiakaskohtaisen materiaalin hyödyntämisestä asiakkaan kilpailutuksissa dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä. Katso alta infotilaisuuden tallenne.

Infotilaisuustallenne 4.11.2020

 

Asiakastyöryhmä

Asiakastyöryhmässä on ollut mukana asiakkaiden sisällön ja hankinnan tuntevia asiantuntijoita ja THL:n ravitsemisasioiden erikoisasiantuntija.

Asiakastyöryhmän tehtävät:

 • osallistumishakemuksen ja osallistumispyynnön kirjallinen kommentointi ennen osallistumispyynnön julkaisua
 • sopimuksen ja sen liitteiden kirjallinen kommentointi ennen osallistumispyynnön julkaisua
 • asiakasmateriaalin kirjallinen kommentointi sopimuskaudella
 • asiakasmateriaalin testaus sopimuskaudella
 • osallistuminen sopimuksen kehittämiseen myös sopimuskaudella.

Asiakastyöryhmä kokoontui kaksi kertaa ennen hankintakauden alkua syksyllä 2020. Asiakastyöryhmä kokoontuu vuosittain ja tarvittaessa sopimuskaudella.

Jos organisaatiossasi on henkilö, jonka osaamisen uskot olevat tähän ryhmään soveltuvaa ja häneltä löytyy aikaa kommentoida materiaaleja ja osallistua aktiivisesti keskusteluun, ota yhteys kategoriapäällikköön, jonka yhteystiedot löydät  tämän sivun oikeasta ylälaidasta. Otamme mukaan uusia kehittäjiä!

Sopimustoimittajan soveltuvuusvaatimukset

Vaatimukset täyttäviä toimittajia hyväksytään mukaan DPS:ään koko sen keston ajan. Ajantasainen lista toimittajista löytyy Hanki-palvelusta.

Toimittajalla on oikeus käyttää Hanselin hyväksymiä alihankkijoita. DPS:n sisäisessä kilpailutuksessa voidaan edellyttää, että toimittaja ilmoittaa ne hankintasopimuksen palvelut, joita se tulee teettämään alihankkijoillaan, sekä ehdottamansa alihankkijat.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyt sopimustoimittajat ovat täyttäneet seuraavat soveltuvuusvaatimukset:

 1. Rekisteröityminen ammatti- ja elinkeinorekisteriin
 2. Verojen ja eläkevakuutusmaksujen maksaminen
 3. Rahoituksellinen ja taloudellinen tilanne
  • Riskiluokitus vähintään RL 4. Jos RL 4, niin vaaditaan luotettava selvitys toimenpiteistä, joihin toimittaja ryhtyy tai on ryhtynyt riskiluokan parantamiseksi
  • Liikevaihto vähintään 300 000 euroa
  • Vastuuvakuutus vähintään 1 000 000 euroa
 4. Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys
  1. Referenssivaatimus
   • Yhden (1) referenssin kohteena on tullut olla sopimus, joka on sisältänyt ravintolapalvelua ja/tai ruoka- ja/tai juoma-automaatteja palveluna, jonka keskimääräinen päivittäinen asiakasmäärä on ollut yli 150 asiakasta vähintään kaksitoista (12) kuukautta kestävän yhtäjaksoisen ajanjakson ajan. Ajanjakson tulee sijoittua kokonaan viimeisen kolmen vuoden ajalle laskettuna osallistumishakemuksen jättämisestä.
   • Yhden (1) referenssin kohteena on tullut olla sopimus, joka on sisältänyt ravintolapalvelua ja/tai ruoka- ja/tai juoma-automaatteja palveluna ja referenssin arvon (laskutetun palvelun/myynnin arvon) tulee olla ollut vähintään 100 000 euroa vuodessa (alv 0%) vähintään yhdeltä yhden (1) vuoden mittaiselta ajanjaksolta. Ajanjakson tulee sijoittua kokonaan viimeisen kolmen vuoden ajalle laskettuna osallistumishakemuksen jättämisestä.
  2. Laadunvarmistustoimenpiteet
  3. Ympäristöasioiden hallintatoimenpiteet

Hansel on tarkastanut osallistumishakemuksen jättäneiden sopimustoimittajien rikosrekisteriotteet asiakkaan puolesta. Lisäksi on tarkistettu, että toimittajaa ei koske pakollinen eikä harkinnanvarainen poissulkuperuste.

Sopimuskausi

Asiakaskohtaiset hankintasopimukset voivat olla kokonaiskestoltaan korkeintaan kuusi (6) vuotta pitkiä. Asiakaskohtaisen hankintasopimuksen tulee kuitenkin päättyä viimeistään 31.12.2028.

Toimittajien yhteystiedot

Ajantasainen lista toimittajista löytyy Ravintolapalvelut 2021–2025 DPS:stä Cloudian sähköisestä kilpailutusjärjestelmästä (Hanki-palvelu tai Hankintojen elinkaaripalvelu). Toimittajatiedot päivittyvät myös Toimittajat-välilehdelle, mutta yhteystiedot löytyvät em. järjestelmistä. Listaa päivitetään jatkuvasti sitä mukaa, kun uusia toimittajia hyväksytään mukaan. 

Rikosrekisteriotteiden tarkastus
Hansel on tarkastanut osallistumishakemuksen jättäneiden sopimustoimittajien rikosrekisteriotteet asiakkaan puolesta. 

Alihankkijat
Toimittajalla on oikeus käyttää Hanselin hyväksymiä alihankkijoita. DPS:n sisäisessä kilpailutuksessa voidaan edellyttää, että toimittaja ilmoittaa ne hankintasopimuksen palvelut, joita se tulee teettämään alihankkijoillaan, sekä ehdottamansa alihankkijat.

Hinnat

Toimittajat voivat esittää Hanselille hinnankorotuksia vuosittain. Huom! Asiakkaan kilpailutuksen jälkeen asiakkaan ensimmäisen vuoden hinnat ovat kiinteät. 

Toimittajat voivat esittää Hanselille hinnankorotukset hankintasopimuksiin kerran vuodessa aina joulukuussa. Mikäli Hansel hyväksyy hinnankorotukset, tulevat ne voimaan seuraavan vuoden ensimmäisenä päivänä.

Toimittajalla ei ole oikeutta veloittaa asiakkaalta yleiskustannusten kattamiseksi maksuja (pois lukien yleismaksu), kuten esimerkiksi erillisiä toimistomaksuja, laskutuslisiä tai muita päällekkäisiä maksuja tai kustannuksia, eikä sähköisten palveluiden maksuja.

Asiakkaan maksamat hinnat sisältävät Hanselin palvelumaksun, joka on 1 % arvonlisäverottomasta kokonaislaskutuksesta. Hansel veloittaa tämän jälkeen palvelumaksun osuuden toimittajalta.

Huom! Palvelunkäyttäjien maksamista hinnoista ei veloiteta Hanselin palvelumaksua.

Lisätiedot

Kysyttävää? Voit ottaa yhteyttä Hanselin asiakaspalveluun

'