<
Yhteishankinnat

Ravintolapalvelut 2021–2025

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

Ravintolapalvelut 2021–2025

Liity viimeistään

31.12.2025

Sopimuskausi

27.01.2021 - 31.12.2025

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

31.12.2028

Toimintamalli

Sisäinen kilpailutus

Tilaajavastuulain selvitykset tehdään keskitetysti Hanselin toimesta

Ravintolapalveluiden yhteishankinta tuli kaikkien asiakkaidemme hyödynnettäväksi vuoden 2021 alusta. Olemme tarjonneet vastaavanlaista sopimusta valtionhallinnon asiakkaillemme jo yli 10 vuotta. Sopimuksemme ovat saaneet asiakkailta hyvän vastaanoton, ja valtioasiakkaistamme merkittävä osa käyttää ravintolapalvelut sopimustamme.

Tämä sopimus on kaikkien Hanselin asiakkaiden hyödynnettävissä.

Hansel huolehtii asiakkaiden puolesta vuosittaisen hinnankorotusten käsittelyn, alihankkijamuutokset ja tekee työtä sopimusten valvonnan osalta.

Ravintolapalvelut-sopimuksen ehdot on rakennettu asiakkaan ravintolapalvelujen tilaajien vaatimuksia mahdollisimman hyvin tukeviksi.

Hanselin tukitiimi avustaa asiakasta asiakkaan omassa minikisassa ja Hanselilta löytyy valmiit mallipohjat, jotka täydentämällä asiakas tekee minikisan.

Hansel tekee asiakkaille mallipohjan, jonka avulla asiakas pystyy seuraamaan oman asiakaskohtaisen sopimuksen tuloksellisuutta sopimuskaudella.

Mitä voin hankkia ?

Ravintolapalvelut 2021–2025 on dynaaminen hankintajärjestelmä, jolla kaikki julkisen sektorin Hansel-asiakkaat voivat hankkia ravintola-, ruoka-, ravitsemis- ja kahvilapalveluja sekä edellisiin liittyviä ateriankuljetuspalveluja ja lisäpalveluja. Voit kilpailuttaa myös kahviautomaatteja täyspalveluna tai osittaispalveluna. Voit tehdä hankintojasi koko Suomen alueella myös paikallisesti. 
 

Monipuoliset ravintolapalvelut tarpeenne mukaan

Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena ovat ravintolapalvelut ja niihin liittyvien palvelujen tuottaminen. Palveluita voidaan tuottaa asiakkaille asiakkaan tai asiakkaan hallussa olevissa tiloissa.

Asiakkaat voivat hankkia palveluita DPS:n kohteen ja DPS:n ehtojen sekä niiden liitteiden mukaisesti. Asiakas täsmentää hankinnan kohdettaan asiakaskohtaisessa kilpailutuksessa. Ravintolapalveluilla tarkoitetaan palvelua, johon kuuluu seuraavaa:

 • aamupala-, lounas, välipala, päivällisruokailun ja / tai yöpalan järjestäminen sekä muiden asiakkaan tilaamien ruokailujen ja tarjoilujen järjestäminen
 • kahvilapalvelut ja/tai palveluannokset (muun muassa annosruoka, grillitoiminta)
 • kokous- ja edustus-/tilaustarjoilut (kahvitukset ja tapahtumaruokailut)
 • välipala- ja ateriapalvelut
 • kahvi-, vesi- ja ruoka-automaatit palveluna
 • asiakkaan tilaaman ruoan kuljetukset asiakkaan määrittelemään kohteeseen (esimerkiksi kotiateriapalvelu)

Kun asiakas kilpailuttaa valitsemiaan ravintolapalveluja, ravintolapalvelujen lisäksi asiakas voi kilpailuttaa edellisten yhteyteen seuraavia lisäpalveluja [tarkennetaan asiakaskohtaiseen kilpailutukseen]:

 • kokous- ja tilanvarauspalvelut
 • ravintolapalveluun liittyvä liinavaatehuolto
 • erikseen sovittavat pienet aula-, vastaanotto- ja virastotukipalvelut (ilman vartijakorttia tai vartijakortilla) 
 • ravintola- ja/tai kokoustiloihin liittyvä viherkasvipalvelu
 • erikseen sovittavat pienet palveluihin liittyvät siivouspalvelut [määritellään asiakaskohtaisessa hankintasopimuksessa]
 • erikseen sovittavat pienet palveluihin liittyvät kiinteistönhoitopalvelut [määritellään asiakaskohtaisessa hankintasopimuksessa]
 • muut sopimuskaudella toimittajan kanssa erikseen sovittavat pienet lisäpalvelut ravintolapalvelujen yhteydessä [määritellään asiakaskohtaisessa hankintasopimuksessa]

Erikseen sovittuja, yllä mainittuja lisäpalveluja voi kilpailuttaa vain ravintolapalvelujen yhteydessä. Lisäpalveluja voi olla asiakaskohtaisessa sopimuksessa korkeintaan vähäisessä määrin koko hankinnan laajuudesta.

Asiakas voi hankkia ravintolapalveluiden yhteydessä
tai erikseen omalla kilpailutuksella seuraavia palveluita:

 • ruoka- ja juoma-automaattien kuten kahviautomaattien täyspalvelua tai osittaispalvelua
 • ravintolapalveluihin liittyvät asiantuntijapalvelut, esimerkiksi keittiösuunnittelussa asiantuntija-apu, luennot, ravitsemussuunnittelijan tai laillistetun ravitsemusterapeutin palvelut kilpailutuksen suunnittelua varten

Jokainen DPS:n sisäinen hankinta tulee kilpailuttaa DPS:n sisäisenä kilpailutuksena eli minikilpailutuksena. Minikilpailutus tehdään sähköisesti Hanki-palvelussa ja minikilpailutusta varten on valmiit mallipohjat, jotka asiakas voi muokata kätevästi oman organisaation tarpeita vastaavaksi. 

Kunta-asiakas, tutustu Hanselin muihin toimitilojen käyttäjäpalveluihin, jotka avautuvat vuonna 2021.
 

Rajaukset

Lähtökohtaisesti Hansel ei voi tarjota monipalveluna hoiva-, kuntoutus-, asumispalveluja ikäihmisille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, kehitysvammaisille tai vammautuneille henkilöille. Myöskään Hansel ei tarjoa toistaiseksi kotihoitopalveluja tai lastensuojelupalveluja. Edellä mainituille ryhmille voidaan tuottaa kuitenkin ateriapalveluja ja yllä mainittuja lisäpalveluja.

Tällä sopimuksella et voi vuokrata keittiöön työntekijöitä, mutta voit ostaa palveluihin tuntityötä, kuten tarjoilua esimerkiksi iltatilaisuuteen ruoan ja juomien lisäksi. Tutustu Henkilöstövuokraus 2019–2023 -puitejärjestelyyn (toistaiseksi vain valtion hallinnolle).

Icon Ravintolapalvelut 2021-2025 DPS perustiedot (277,6 KB)

Haluatko toimittajaksi?

Haluatko toimittajaksi Ravintolapalvelut 2021–2025 DPS:ään? Käy tutustumassa osallistumispyyntöön Hanki-palvelussa.

Lisätiedot

Kysyttävää? Voit ottaa yhteyttä Hanselin asiakaspalveluun

Apua ja vinkkejä vastuullisiin ruokapalveluhankintoihin saat täältä:

Kestävä julkinen ateria -toimintaohjeiden kokoelma tarjoaa julkisille ruokapalveluille kokemukseen perustuvia neuvoja innovatiivisten strategioiden ja käytäntöjen luomiseksi. Toimintaohjeiden kokoelma kehitettiin Itämeren alueen maissa (Baltic Sea Region, BSR), mutta sitä voidaan hyvin käyttää muuallakin toimintaohjeiden yleislaatuisten kuvausten vuoksi. Aloita muutos kohti kestävyyttä kunnassasi, yrityksessäsi, koulussasi, sairaalassasi tai muualla missä toimit!

'