Ravintolapalvelut 2021–2025 DPS

Ravintolapalveluiden yhteishankinta tuli kaikkien asiakkaidemme hyödynnettäväksi vuoden 2021 alusta. Olemme tarjonneet vastaavanlaista sopimusta valtionhallinnon asiakkaillemme jo yli 10 vuotta. Sopimuksemme ovat saaneet asiakkailta hyvän vastaanoton, ja valtioasiakkaistamme merkittävä osa käyttää ravintolapalvelut sopimustamme.

Tämä sopimus on kaikkien Hanselin asiakkaiden hyödynnettävissä.

Hansel huolehtii asiakkaiden puolesta vuosittaisen hinnankorotusten käsittelyn, alihankkijamuutokset ja tekee työtä sopimusten valvonnan osalta.

Ravintolapalvelut-sopimuksen ehdot on rakennettu asiakkaan ravintolapalvelujen tilaajien vaatimuksia mahdollisimman hyvin tukeviksi.

Hanselin tukitiimi avustaa asiakasta asiakkaan omassa minikilpailutuksessa ja Hanselilta löytyy valmiit mallipohjat, jotka täydentämällä asiakas tekee minikilpailutuksen.

Hansel tekee asiakkaille mallipohjan, jonka avulla asiakas pystyy seuraamaan oman asiakaskohtaisen sopimuksen tuloksellisuutta sopimuskaudella.

Mitä voin hankkia?

Ravintolapalvelut 2021–2025 on dynaaminen hankintajärjestelmä, jolla kaikki julkisen sektorin Hansel-asiakkaat voivat hankkia ravintola-, ruoka-, ravitsemis- ja kahvilapalveluja sekä edellisiin liittyviä ateriankuljetuspalveluja ja lisäpalveluja. Voit kilpailuttaa myös kahviautomaatteja täyspalveluna tai osittaispalveluna. Voit tehdä hankintojasi koko Suomen alueella myös paikallisesti. 

Monipuoliset ravintolapalvelut tarpeenne mukaan

Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena ovat ravintolapalvelut ja niihin liittyvien palvelujen tuottaminen. Palveluita voidaan tuottaa asiakkaille asiakkaan tai asiakkaan hallussa olevissa tiloissa.

Asiakkaat voivat hankkia palveluita DPS:n kohteen ja DPS:n ehtojen sekä niiden liitteiden mukaisesti. Asiakas täsmentää hankinnan kohdettaan asiakaskohtaisessa kilpailutuksessa. Ravintolapalveluilla tarkoitetaan palvelua, johon kuuluu seuraavaa:

 • aamupala-, lounas, välipala, päivällisruokailun ja / tai yöpalan järjestäminen sekä muiden asiakkaan tilaamien ruokailujen ja tarjoilujen järjestäminen
 • kahvilapalvelut ja/tai palveluannokset (muun muassa annosruoka, grillitoiminta)
 • kokous- ja edustus-/tilaustarjoilut (kahvitukset ja tapahtumaruokailut)
 • välipala- ja ateriapalvelut
 • kahvi-, vesi- ja ruoka-automaatit palveluna
 • asiakkaan tilaaman ruoan kuljetukset asiakkaan määrittelemään kohteeseen (esimerkiksi kotiateriapalvelu)

Kun asiakas kilpailuttaa valitsemiaan ravintolapalveluja, ravintolapalvelujen lisäksi asiakas voi kilpailuttaa edellisten yhteyteen seuraavia lisäpalveluja [tarkennetaan asiakaskohtaiseen kilpailutukseen]:

 • kokous- ja tilanvarauspalvelut
 • ravintolapalveluun liittyvä liinavaatehuolto
 • erikseen sovittavat pienet aula-, vastaanotto- ja virastotukipalvelut (ilman vartijakorttia tai vartijakortilla) 
 • ravintola- ja/tai kokoustiloihin liittyvä viherkasvipalvelu
 • erikseen sovittavat pienet palveluihin liittyvät siivouspalvelut [määritellään asiakaskohtaisessa hankintasopimuksessa]
 • erikseen sovittavat pienet palveluihin liittyvät kiinteistönhoitopalvelut [määritellään asiakaskohtaisessa hankintasopimuksessa]
 • muut sopimuskaudella toimittajan kanssa erikseen sovittavat pienet lisäpalvelut ravintolapalvelujen yhteydessä [määritellään asiakaskohtaisessa hankintasopimuksessa]

Erikseen sovittuja, yllä mainittuja lisäpalveluja voi kilpailuttaa vain ravintolapalvelujen yhteydessä. Lisäpalveluja voi olla asiakaskohtaisessa sopimuksessa korkeintaan vähäisessä määrin koko hankinnan laajuudesta.

Asiakas voi hankkia ravintolapalveluiden yhteydessä
tai erikseen omalla kilpailutuksella seuraavia palveluita:

 • ruoka- ja juoma-automaattien kuten kahviautomaattien täyspalvelua tai osittaispalvelua
 • ravintolapalveluihin liittyvät asiantuntijapalvelut, esimerkiksi keittiösuunnittelussa asiantuntija-apu, luennot, ravitsemussuunnittelijan tai laillistetun ravitsemusterapeutin palvelut kilpailutuksen suunnittelua varten

Jokainen DPS:n sisäinen hankinta tulee kilpailuttaa DPS:n sisäisenä kilpailutuksena eli minikilpailutuksena. Minikilpailutus tehdään sähköisesti kilpailutusjärjestelmä ja minikilpailutusta varten on valmiit mallipohjat, jotka asiakas voi muokata kätevästi oman organisaation tarpeita vastaavaksi. 

Kunta-asiakas, tutustu Hanselin muihin toimitilojen käyttäjäpalveluihin, siivouspalveluihin ja turvallisuus- ja aulapalveluihin

Rajaukset

Lähtökohtaisesti Hansel ei voi tarjota monipalveluna hoiva-, kuntoutus-, asumispalveluja ikäihmisille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, kehitysvammaisille tai vammautuneille henkilöille. Myöskään Hansel ei tarjoa toistaiseksi kotihoitopalveluja tai lastensuojelupalveluja. Edellä mainituille ryhmille voidaan tuottaa kuitenkin ateriapalveluja ja yllä mainittuja lisäpalveluja.

Tällä sopimuksella et voi vuokrata keittiöön työntekijöitä, mutta voit ostaa palveluihin tuntityötä, kuten tarjoilua esimerkiksi iltatilaisuuteen ruoan ja juomien lisäksi. Tutustu Henkilöstövuokraus 2019–2023 -puitejärjestelyyn (toistaiseksi vain valtion hallinnolle).

Icon Ravintolapalvelut 2021-2025 DPS perustiedot (277,6 KB)

Sopimustoimittajan soveltuvuusvaatimukset

Vaatimukset täyttäviä toimittajia hyväksytään mukaan DPS:ään koko sen keston ajan. Ajantasainen lista toimittajista löytyy kilpailutusjärjestelmästä.

Toimittajalla on oikeus käyttää Hanselin hyväksymiä alihankkijoita. DPS:n sisäisessä kilpailutuksessa voidaan edellyttää, että toimittaja ilmoittaa ne hankintasopimuksen palvelut, joita se tulee teettämään alihankkijoillaan, sekä ehdottamansa alihankkijat.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyt sopimustoimittajat ovat täyttäneet seuraavat soveltuvuusvaatimukset:

 1. Rekisteröityminen ammatti- ja elinkeinorekisteriin
 2. Verojen ja eläkevakuutusmaksujen maksaminen
 3. Rahoituksellinen ja taloudellinen tilanne
  • Riskiluokitus vähintään RL 4. Jos RL 4, niin vaaditaan luotettava selvitys toimenpiteistä, joihin toimittaja ryhtyy tai on ryhtynyt riskiluokan parantamiseksi
  • Liikevaihto vähintään 300 000 euroa
  • Vastuuvakuutus vähintään 1 000 000 euroa
 4. Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys
  1. Referenssivaatimus
   • Yhden (1) referenssin kohteena on tullut olla sopimus, joka on sisältänyt ravintolapalvelua ja/tai ruoka- ja/tai juoma-automaatteja palveluna, jonka keskimääräinen päivittäinen asiakasmäärä on ollut yli 150 asiakasta vähintään kaksitoista (12) kuukautta kestävän yhtäjaksoisen ajanjakson ajan. Ajanjakson tulee sijoittua kokonaan viimeisen kolmen vuoden ajalle laskettuna osallistumishakemuksen jättämisestä.
   • Yhden (1) referenssin kohteena on tullut olla sopimus, joka on sisältänyt ravintolapalvelua ja/tai ruoka- ja/tai juoma-automaatteja palveluna ja referenssin arvon (laskutetun palvelun/myynnin arvon) tulee olla ollut vähintään 100 000 euroa vuodessa (alv 0%) vähintään yhdeltä yhden (1) vuoden mittaiselta ajanjaksolta. Ajanjakson tulee sijoittua kokonaan viimeisen kolmen vuoden ajalle laskettuna osallistumishakemuksen jättämisestä.
  2. Laadunvarmistustoimenpiteet
  3. Ympäristöasioiden hallintatoimenpiteet

Hansel on tarkastanut osallistumishakemuksen jättäneiden sopimustoimittajien rikosrekisteriotteet asiakkaan puolesta. Lisäksi on tarkistettu, että toimittajaa ei koske pakollinen eikä harkinnanvarainen poissulkuperuste.

Yksityiskohtaiset soveltuvuusvaatimukset löytyvät osallistumispyynnöltä.

Haluatko toimittajaksi?

Haluatko toimittajaksi Ravintolapalvelut 2021–2025 DPS:ään? 

Voit jättää osallistumishakemuksen Ravintolapalvelut 2021–2025 (DPS):ään täällä.täällä.

Näet vain osan sisällöstä, koska et ole kirjautunut. Kirjaudu sisään

Ei vielä tunnuksia? Rekisteröidy

Kirjaudu sisään

Liittyminen

Liity viimeistään 31.12.2025

Sopimuskausi
27.01.2021 - 31.12.2025
Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä
31.12.2028
Toimintamalli
Sisäinen kilpailutus
Tilaajavastuulaki
Tilaajavastuulain selvitykset tehdään keskitetysti Hanselin toimesta

Vastuullisuus

Kaikki yhteishankintamme on vastuullisuusanalysoitu ja merkitty vastuullisuustunnuksin. Tässä yhteishankinnassa on huomioitu:

Ympäristövastuu
Sosiaalinen vastuu
Taloudellinen vastuu

Yhteystiedot

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Lisätietoja yhteishankinnasta

Milja Virtanen

Kategoriapäällikkö

milja.virtanen@hansel.fi

Hankinnan vaihe

 1. Esiselvityksessä
 2. Valmistelussa
 3. Kilpailutuksessa
 4. Käynnissä
 5. Päättynyt, asiakaskohtaiset sopimukset voimassa