<
Yhteishankinnat

Sähkö ja salkunhoito 2020–2024

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Sähkö ja salkunhoito 2020–2024

Sopimuskausi

01.04.2020 - 31.12.2024

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Tuleva puitejärjestely korvaa KL-Kuntahankintojen aikaisemman vastaavan puitejärjestelyn. Uutta sopimusta voivat hyödyntää vain liittyneet asiakkaat, joita voivat olla kunnat, kuntayhtymät, pelastuslaitokset, seurakunnat sekä sellaiset kuntayhtiöt, jotka ovat julkisia hankintayksiköitä.

Liittyminen tulee tehdä 31.10.2019 mennessä. Sopimuskaudella liittyminen ei ole enää mahdollista.

Mitä voin hankkia?

Kilpailutamme fyysisen sähkön toimituksen sekä sähkösalkun hallinnan ja hintasuojauksen Kuntahankintojen asiakaskunnalle

Hankinnassa on kaksi erillistä kokonaisuutta, jotka toteutetaan lähtökohtaisesti saman toimittajan kautta, mutta tarvittaessa molemmille voidaan valita myös omat toimittajat.

  1. Fyysisen sähkön toimitus (sähköenergia)
  2. Sähkösalkun hallinta ja hintasuojaus

Asiakkaat voivat valita molemmat tai pelkän fyysisen sähkön toimituksen. Pelkkää salkunhallintaa ja hintasuojausta ei voi valita yksinään.

'