<
Yhteishankinnat

Sähkö ja salkunhoito 2020–2024

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Sähkö ja salkunhoito 2020–2024

Sopimuskausi

01.01.2020 - 31.12.2024

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Tuleva puitejärjestely korvaa KL-Kuntahankintojen aikaisemman vastaavan puitejärjestelyn. Uutta sopimusta voivat hyödyntää vain liittyneet asiakkaat, joita voivat olla kunnat, kuntayhtymät, pelastuslaitokset, seurakunnat sekä sellaiset kuntayhtiöt, jotka ovat julkisia hankintayksiköitä.

Liittyminen tulee tehdä 31.10.2019 mennessä. Sopimuskaudella liittyminen ei ole enää mahdollista.

Mitä voin hankkia?

Kilpailutamme yhdessä Kuntahankintojen kanssa fyysisen sähkön toimituksen sekä sähkösalkun hallinnan ja hintasuojauksen Kuntahankintojen asiakaskunnalle

Hankinnassa on kaksi erillistä kokonaisuutta, jotka toteutetaan lähtökohtaisesti saman toimittajan kautta, mutta tarvittaessa molemmille voidaan valita myös omat toimittajat.

  1. Fyysisen sähkön toimitus (sähköenergia)
  2. Sähkösalkun hallinta ja hintasuojaus

Asiakkaat voivat valita molemmat tai pelkän fyysisen sähkön toimituksen. Pelkkää salkunhallintaa ja hintasuojausta ei voi valita yksinään.

Sopimuskausi

Fyysisen sähköntoimituksen sopimuskausi alkaa 1.1.2021. Jos sopimukseen sitoutuu uusi asiakas, joka ei osta sähköä nykyisestä Kuntahankintojen sopimuksesta, ja joka haluaa aloittaa sähköntoimitukset jo vuonna 2020, voidaan sopimuskauden alkamispäivämäärästä sopia erikseen.

Sähkösalkun hallinnan ja hintasuojauksen sopimuskausi alkaa 2020 vuoden alussa.

Liittyminen

Puitejärjestelyn käyttö vaatii asiakkaalta liittymisen. Liity hankintaan täällä.

Toimittajan valinnan jälkeen asiakkaat solmivat puitesopimuksen ehtoihin perustuvan asiakaskohtaisen sähkönmyyntisopimuksen toimittajan kanssa.

Hansel vastaa sopimushallinnasta ja toimittajayhteistyöstä.

Hyödyt

  • Kilpailutettu sähkön hinta
  • Hintasuojaukseen osallistuville ennustettava sähkön hinta
  • Vapaus painottaa haluamiaan asioita, kuten ympäristöarvoja ja muuttaa painotuksia sopimuskaudella
  • Sitoutuvat organisaatiot pääsevät kommentoimaan hankintamallia ja painotuksia
  • Mahdollisuus tehdä hankintoja ilman omaa kilpailutusta.

Kyseessä on alustava suunnitelma, ja hankinnan yksityiskohdat yksityiskohdat voivat vielä muuttua.

Mikäli asiakas valitsee pelkän fyysisen sähkön toimituksen, voi asiakas toteuttaa hintasuojaukset haluamallaan tavalla myös itse tai jättää ne toteuttamatta, jolloin sähkön hinta muodostuu tunneittain vaihtuvasta sähkön spot-hinnasta.

Fyysisen sähkön hinnoittelusta on alustavasti suunniteltu, että:

  • Asiakas maksaa käyttämästään sähköstä (MWh) kulutusta vastaavan tunnin sähköpörssin spot-hinnan (€/MWh). Profiilikustannukset kohdistuvat asiakaskohtaisesti.
  • Asiakas maksaa käyttämästään sähköstä kilpailutetun kiinteän marginaalin (€/MWh).
  • Lisäksi toimittaja voi laskuttaa käyttöpaikoista erikseen kiinteän kuukausimaksun (€/kk/käyttöpaikka).

Salkunhallinnassa ja hintasuojauksessa asiakkaiden sähkövolyymi kasataan sähkösalkkuun, jonka tulevaisuuden hintoja suojataan, jotta asiakas ei olisi täysin altis tunneittain vaihtuvalle sähkön spot-hinnalle. Sähkösalkun suojausstrategia muodostetaan yhdessä asiakkaiden, sähköntoimittajan, Kuntahankintojen sekä Hanselin kanssa. Jos asiakkaiden toiveet suojausstrategioista poikkeavat, voidaan muodostaa useampia salkkuja omilla suojausstrategioilla.

Sähkösalkun hallinnalla ja hintasuojauksella on alustavissa suunnitelmissa kiinteä kuukausimaksu, joka jyvitetään asiakkaille asiakkaan sähkönkulutuksen suhteessa koko salkun volyymiin.

Asiakkaalle tarjotaan myös mahdollisuus hankkia vihreää sähköä tai alkuperätakuilla varmennettua uusiutuvaa sähköä. (Vuonna 2018 edullisimpien vihreiden alkuperätakuiden hinnat vaihtelivat markkinoilla 0,5 - 2 €/MWh välillä).

Asiakkaat

Sopimus kilpailutetaan kunta-asiakkaille.

Lue Kemin kaupungin kokemuksista edellisen sähkösopimuksen käyttäjänä »

Kunta-asiakkaiden sähkön hankinnan esittelytilaisuuden tallenteen voit katsoa tästä

Palvelumaksu

Palvelumaksu olisi 0,10 €/MWh fyysisen sähkön osalta. Palvelumaksu laskutetaan toimittajalta.

'