<
Yhteishankinnat

Turvallisuustekniikka kokonaispalveluna 2016-2020

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Turvallisuustekniikka kokonaispalveluna 2016-2020

Liity viimeistään

31.07.2020

Sopimuskausi

22.08.2016 - 31.07.2020

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

31.07.2024

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 348/2007

Vastuullisuus

Tilaajavastuulain selvitykset tehdään keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

Puitejärjestelyllä voit hankkia palveluna turvallisuustekniikan tuotteita, -laitteita ja -järjestelmiä sekä niihin liittyviä palveluja. Palvelu on tyypiltään jatkuvaa ja kuukausittaiseen laskutukseen perustuvaa.

Puitejärjestely kattaa seuraavat turvallisuustekniikan järjestelmät palveluna:

  • Paloilmoitinjärjestelmät
  • Murtohälytysjärjestelmät
  • Kameravalvontajärjestelmät
  • Kulunvalvontajärjestelmät
  • Työajanseurantajärjestelmät
  • Äänievakuointijärjestelmät

Lisäksi voit hankkia edellä mainittuihin järjestelmiin liittyvät asennus-, käyttöönotto-, huolto- ja tukipalvelut.

'