<
Yhteishankinnat

Varavoimalaitteet 2017-2019 (2021)

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Varavoimalaitteet 2017-2019 (2021)

Sopimuskausi

28.08.2017 - 27.08.2021

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

27.08.2027

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 1397/2016

Vastuullisuus

Mitä voin hankkia?

Puitejärjestelyllä voit hankkia varavoimalaitteita sekä niihin liittyviä tarvikkeita ja varaosia palveluineen.

Varavoimalaitteilla tarkoitetaan tässä puitejärjestelyssä ensisijaisesti keskeytymättömän virransyötön akkutoimisia laitteistoja eli UPSeja (Uninterruptible Power Supply). Varavoimalaitteiden tarvikkeita ovat esimerkiksi kaapelit, akut, akustot, laite- ja akkukaapit sekä UPS-keskukset.

Voit hankkia puitejärjestelyn kautta myös polttoainekäyttöisiä varavoimalaitteita. Tällaisia tuotteita voivat olla esimerkiksi ulko- tai sisäkäyttöön tarkoitetut siirrettävät tai kiinteästi asennettavat diesel- tai bensiinikäyttöiset varavoimalaitteet.

Puitejärjestelyllä hankittavia palveluita ovat mm.

  • konsultointi ja suunnittelu
  • asennuspalvelut
  • käytöstä poistettavien varavoimalaitteiden kierrätyspalvelut
  • dokumentointipalvelut
  • takuuhuolto, korjaushuolto- ja ennakkohuoltopalvelut
  • käyttökoulutus

Puitejärjestelytoimittajat toimittavat tuotteita ja palveluita valtakunnallisesti.

'