<
Yhteishankinnat

Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet 2021–2025

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet 2021–2025

Sopimuskausi

01.12.2020 - 31.01.2025

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

30.06.2025

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Mitä voin hankkia?

Tämän hankinnan kohteena ovat ammattikeittiöiden ja vähittäiskaupan elintarvikkeet sekä ammattikeittiön ja puhtaanapidon non-food-tuotteet. Puitejärjestelyyn liittyneet asiakkaat voivat lisäksi hankkia vähäisessä määrin toimitilojen ylläpitoa ja toimintaa tukevia non-food-tuotteita toimittajan tarjonnan mukaan.

Lisäksi hankinnan kohteena ovat edellä mainittujen tuotteiden tilaamiseen ja käyttämiseen liittyvät palvelut, kuten logistiikkapalvelut.

'