<
Yhteishankinnat

Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet 2021–2025

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet 2021–2025

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Tämä puitejärjestely suunnataan kaikille Hanselin asiakkaille. Puitejärjestelyllä voi hankkia elintarvikkeet (esim. maitotaloustuotteet, lihatuotteet, tuore kala ja kalatuotteet, viljatuotteet jne.) ja non-food-tuotteet (tuotteita keittiöön, taukotilaan, henkilöstötiloihin, puhtauspalveluun, suojautumiseen ja henkilökohtaiseen huolenpitoon liittyen).

'