Yhteinen, Euroopan laajuinen käytäntö

Hankintojen tarkan arvon etukäteen ilmoittaminen sekä puitejärjestelyjen liittymiskäytännöt perustuvat oikeuskäytännön muutokseen. Sen myötä kaikkien julkisten hankintojen laajuus ja arvo tulee ilmoittaa nykyistä tarkemmin. Muutos koskee sekä yhteishankintoja että asiakkaiden omia kilpailutuksia. Uudet käytäntömme ovat siis ratkaisu tiukentuviin vaatimuksiin.

Muutoksen taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden ja markkinaoikeuden hankintojen laajuutta koskevat ratkaisut sekä Unionin tuomioistuimen tuomio puitejärjestelyjä koskevassa jutussa C-216/17. Päätöksen mukaan yhteishankintayksiköiden tulee ilmoittaa kaikki puitejärjestelyjä käyttävät organisaatiot ja hankintojen laajuus nykyistä täsmällisemmin.

Samat oikeusohjeet koskevat kaikkia hankintayksiköitä. Lue lisää hankintalaista. Hankinnan ennakoidun arvon laskemisesta kerrotaan erityisesti luvussa 4, kohdassa 27 §.