Näkökulmia hankintoihin blogissa

Hanselin ja pilvisiirtymän juhlavuosi

Vietimme Hanselissa vuonna 2021 juhlavuotta. Tarkemmin ottaen kolminkertaista juhlavuotta. Hansel perustettiin 80 vuotta sitten, Hanselin IT-ympäristön pilvipalveluihin siirtyminen aloitettiin kymmenen vuotta sitten M365-palveluiden tilauksella, ja täydellinen julkisten pilvipalveluiden päälle siirtyminen saatiin päätökseen vuoden 2021 päätteeksi.

Lasse Ahonen

Lasse Ahonen

Vastuullisia, merkillisiä elintarvikevalintoja

Elintarvikkeiden vastuullisuuteen liittyy kovin monta näkökulmaa. Ylätasolla päivittäiset valinnat esimerkiksi vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen. Käytännön valintoja puolestaan ohjaavat monet suositukset ja elintarvikkeiden saamat merkit.

Milja Virtanen

Milja Virtanen

Vastuullisia tietokoneita

Elektroniikkalaitteiden valmistamiseen liittyy aina vastuullisuuteen liittyviä riskejä, joita olemme viime vuosina käyneet läpi tiheällä kammalla. Riskien realisoitumista pyrimme estämään muun muassa sisällyttämällä DPS:ien ehtoihin Hanselin omat Code of Conduct -vastuullisuusvelvoitteet elektroniikkahankinnoille sekä niihin liittyvät sopimusehdot.

Tero Lehtisaari

Tero Lehtisaari

Hiilineutraali Hansel 2030 

Kuten ajan henkeen kuuluu, nyt myös Hansel on julkistanut hiilineutraalisuustavoitteensa. Pitkän pohdinnan jälkeen päädyimme siihen, että Hansel on hiilineutraali vuonna 2030. Heti alkuun on todettava, että tarkoitamme ainoastaan omaa toimintaamme, emme asiakkaitamme varten tekemiämme yhteishankintoja. Niissähän se meidän todellinen vaikuttavuutemme on, ja siksi pääpaino vastuullisuustyössämme onkin juuri yhteishankinnoissa. 

Kirsi Koivusaari

Kirsi Koivusaari

Hiilijalanjäljen laskennan monet haasteet

Keskivertosuomalaisen yksityisestä kulutuksesta aiheutuu vuodessa ilmastopäästöjä noin 10 t. Kun jaetaan tuo Hanselin hiilijalanjälki 615 t Hanselin 120 työntekijällä, saadaan tulokseksi yli 5 t per henkilö. Työskentelystämme aiheutuvat päästöt ovat ainakin minun mielestäni yllättävän suuria verrattuna vapaa-ajalla aiheuttamiimme päästöihin.

Pasi Tainio

Pasi Tainio

Anteeksi, etten vastannut

Kiinnitämme Hanselissa runsaasti huomiota kilpailutuksissamme mukana olevien toimittajien tasapuoliseen ja syrjimättömään kohteluun. Lue kategoriapäällikkömme avoin kirje toimittajillemme siitä, miten tämä toteutuu käytännössä kilpailutusprosessin aikana.

Tero Lehtisaari

Tero Lehtisaari

Älä päädy otsikoihin osa 2: valvo hankintoja!

Hanselissa perustettiin pari vuotta sitten compliance-toiminto, jonka tavoitteena on osaltaan varmistaa eettistä ja vaatimustenmukaista toimintaa sekä ehkäistä epäeettiseen toimintaan ja väärinkäytöksiin liittyviä riskejä. Toiminnon ytimenä on ohjelma, joka kokoaa yhteen kaikki organisaatiossamme noudatettavat politiikat, toimintatavat ja eettiset periaatteet, sekä tiimi, joka vastaa compliance-toiminnon käytännön järjestämisestä ja raportoinnista johdolle.

Kirsi Kunnas-Leinonen

Kirsi Kunnas-Leinonen

Älä päädy otsikoihin osa 1: ota julkiset hankinnat haltuun!

Vaikka julkiset hankinnat tuntuisivatkin hankalilta, päätä ei voi laittaa pensaaseen, kun kyse on lakisääteisestä toiminnasta ja yhteisten julkisten varojen käytöstä. Virheellisen toiminnan seurauksena tarjolla on paitsi taloudellisia menetyksiä myös noloja tilanteita ja mainehaittaa, sanktioita sekä pahimmassa tapauksessa henkilökohtainen vastuu.

Kirsi Kunnas-Leinonen

Kirsi Kunnas-Leinonen

Julkiset hankkijat EU:n kauppapolitiikan vartijoina

Euroopan neuvosto pääsi kesäkuun alussa yhteisymmärrykseen julkisten hankintojen vastavuoroisuusasetuksesta (IPI). Vastavuoroisuusasetuksella pyritään takaamaan tasapuoliset käytännöt maailman julkisten hankintojen markkinoilla, Asetus on komissiolle kauppapoliittinen väline, joka mahdollistaa syrjiviä toimia harjoittavista kolmansista maista tulevien yritysten rankaisemisen EU:n julkisissa hankinnoissa.

Eija Kontuniemi

Eija Kontuniemi