Näkökulmia hankintoihin blogissa

Niin pitkälle kuin pippuri kasvaa

Milja Virtanen pohtii erilaisten merkkien merkitystä vastuullisten elintarvikkeiden kilpailuttamisessa ja vinkkaa: "Valitse kilpailutettavaan tuotekoriin vastuullisesti tuotettuja elintarvikkeita, kuten kahvia, teetä, kaakaota ja banaaneja!" "Vaadi tarjoajaa todentamaan vastuullisuus esimerkiksi sertifioinnilla!" "Aseta tavoitteeksi vastuullisesti tuotettujen tuotteiden käyttö ruokalistoilla sopimuskaudella!"

Milja Virtanen

Milja Virtanen

Julkiset hankinnat maailmanpolitiikan näyttämöllä

Uusia julkisiin hankintoihin liittyviä velvoitteita säädetään nyt tiiviiseen tahtiin. Tällä hetkellä ajankohtaisimmat uudet säännökset liittyvät pakotteisiin ja vastavuoroisuusasetukseen. Venäjän vastaiset, erityisesti julkisiin hankintoihin liittyvät, uudet pakotteet tulivat voimaan huhtikuussa ja julkisten hankintojen vastavuoroisuusasetus tulee voimaan elokuun lopussa

Eija Kontuniemi

Eija Kontuniemi

Aseta tavoitteita, tee onnistuneempia hankintoja

Julkisille hankinnoille asetetaan jatkuvasti enemmän tavoitteita ja odotukset saavutettavista vaikutuksista, säästöistä ja vastuullisuudesta kasvavat. Kehitimme maksuttoman strategisen johtamisen työkalun, Hankintaluotsin, joka auttaa tavoitteiden määrittelyssä ja viemisessä käytäntöön.

SV

Sanna Viljamaa

Hankintojen laatu puhuttaa jälleen...

Hankintojen laatua ei paranneta uusilla sekavilla lain muotomääräyksillä. Laadukkaiden hankintojen tekeminen on jo nyt mahdollista. Hankintalaki antaa hyvät mahdollisuudet hankintojen vaatimusmäärittelyyn, sopimusehtojen laatimiseen, tarjoajien soveltuvuusvaatimusten asettamiseen sekä kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiden asettamiseen.

Eija Kontuniemi

Eija Kontuniemi

Hanselin ja pilvisiirtymän juhlavuosi

Vietimme Hanselissa vuonna 2021 juhlavuotta. Tarkemmin ottaen kolminkertaista juhlavuotta. Hansel perustettiin 80 vuotta sitten, Hanselin IT-ympäristön pilvipalveluihin siirtyminen aloitettiin kymmenen vuotta sitten M365-palveluiden tilauksella, ja täydellinen julkisten pilvipalveluiden päälle siirtyminen saatiin päätökseen vuoden 2021 päätteeksi.

Lasse Ahonen

Lasse Ahonen

Vastuullisia, merkillisiä elintarvikevalintoja

Elintarvikkeiden vastuullisuuteen liittyy kovin monta näkökulmaa. Ylätasolla päivittäiset valinnat esimerkiksi vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen. Käytännön valintoja puolestaan ohjaavat monet suositukset ja elintarvikkeiden saamat merkit.

Milja Virtanen

Milja Virtanen

Vastuullisia tietokoneita

Elektroniikkalaitteiden valmistamiseen liittyy aina vastuullisuuteen liittyviä riskejä, joita olemme viime vuosina käyneet läpi tiheällä kammalla. Riskien realisoitumista pyrimme estämään muun muassa sisällyttämällä DPS:ien ehtoihin Hanselin omat Code of Conduct -vastuullisuusvelvoitteet elektroniikkahankinnoille sekä niihin liittyvät sopimusehdot.

Tero Lehtisaari

Tero Lehtisaari

Hiilineutraali Hansel 2030 

Kuten ajan henkeen kuuluu, nyt myös Hansel on julkistanut hiilineutraalisuustavoitteensa. Pitkän pohdinnan jälkeen päädyimme siihen, että Hansel on hiilineutraali vuonna 2030. Heti alkuun on todettava, että tarkoitamme ainoastaan omaa toimintaamme, emme asiakkaitamme varten tekemiämme yhteishankintoja. Niissähän se meidän todellinen vaikuttavuutemme on, ja siksi pääpaino vastuullisuustyössämme onkin juuri yhteishankinnoissa. 

Kirsi Koivusaari

Kirsi Koivusaari

Hiilijalanjäljen laskennan monet haasteet

Keskivertosuomalaisen yksityisestä kulutuksesta aiheutuu vuodessa ilmastopäästöjä noin 10 t. Kun jaetaan tuo Hanselin hiilijalanjälki 615 t Hanselin 120 työntekijällä, saadaan tulokseksi yli 5 t per henkilö. Työskentelystämme aiheutuvat päästöt ovat ainakin minun mielestäni yllättävän suuria verrattuna vapaa-ajalla aiheuttamiimme päästöihin.

Pasi Tainio

Pasi Tainio