Näkökulmia hankintoihin blogissa

Aseta tavoitteita, tee onnistuneempia hankintoja

Julkisille hankinnoille asetetaan jatkuvasti enemmän tavoitteita ja odotukset saavutettavista vaikutuksista, säästöistä ja vastuullisuudesta kasvavat. Kehitimme maksuttoman strategisen johtamisen työkalun, Hankintaluotsin, joka auttaa tavoitteiden määrittelyssä ja viemisessä käytäntöön.

Sanna Viljamaa
SV

Sanna Viljamaa

Hankintojen laatu puhuttaa jälleen...

Hankintojen laatua ei paranneta uusilla sekavilla lain muotomääräyksillä. Laadukkaiden hankintojen tekeminen on jo nyt mahdollista. Hankintalaki antaa hyvät mahdollisuudet hankintojen vaatimusmäärittelyyn, sopimusehtojen laatimiseen, tarjoajien soveltuvuusvaatimusten asettamiseen sekä kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiden asettamiseen.

Eija Kontuniemi

Eija Kontuniemi

Hanselin ja pilvisiirtymän juhlavuosi

Vietimme Hanselissa vuonna 2021 juhlavuotta. Tarkemmin ottaen kolminkertaista juhlavuotta. Hansel perustettiin 80 vuotta sitten, Hanselin IT-ympäristön pilvipalveluihin siirtyminen aloitettiin kymmenen vuotta sitten M365-palveluiden tilauksella, ja täydellinen julkisten pilvipalveluiden päälle siirtyminen saatiin päätökseen vuoden 2021 päätteeksi.

Lasse Ahonen

Lasse Ahonen

Vastuullisia, merkillisiä elintarvikevalintoja

Elintarvikkeiden vastuullisuuteen liittyy kovin monta näkökulmaa. Ylätasolla päivittäiset valinnat esimerkiksi vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen. Käytännön valintoja puolestaan ohjaavat monet suositukset ja elintarvikkeiden saamat merkit.

Milja Virtanen

Milja Virtanen

Vastuullisia tietokoneita

Elektroniikkalaitteiden valmistamiseen liittyy aina vastuullisuuteen liittyviä riskejä, joita olemme viime vuosina käyneet läpi tiheällä kammalla. Riskien realisoitumista pyrimme estämään muun muassa sisällyttämällä DPS:ien ehtoihin Hanselin omat Code of Conduct -vastuullisuusvelvoitteet elektroniikkahankinnoille sekä niihin liittyvät sopimusehdot.

Tero Lehtisaari

Tero Lehtisaari

Hiilineutraali Hansel 2030 

Kuten ajan henkeen kuuluu, nyt myös Hansel on julkistanut hiilineutraalisuustavoitteensa. Pitkän pohdinnan jälkeen päädyimme siihen, että Hansel on hiilineutraali vuonna 2030. Heti alkuun on todettava, että tarkoitamme ainoastaan omaa toimintaamme, emme asiakkaitamme varten tekemiämme yhteishankintoja. Niissähän se meidän todellinen vaikuttavuutemme on, ja siksi pääpaino vastuullisuustyössämme onkin juuri yhteishankinnoissa. 

Kirsi Koivusaari

Kirsi Koivusaari

Hiilijalanjäljen laskennan monet haasteet

Keskivertosuomalaisen yksityisestä kulutuksesta aiheutuu vuodessa ilmastopäästöjä noin 10 t. Kun jaetaan tuo Hanselin hiilijalanjälki 615 t Hanselin 120 työntekijällä, saadaan tulokseksi yli 5 t per henkilö. Työskentelystämme aiheutuvat päästöt ovat ainakin minun mielestäni yllättävän suuria verrattuna vapaa-ajalla aiheuttamiimme päästöihin.

Pasi Tainio

Pasi Tainio

Anteeksi, etten vastannut

Kiinnitämme Hanselissa runsaasti huomiota kilpailutuksissamme mukana olevien toimittajien tasapuoliseen ja syrjimättömään kohteluun. Lue kategoriapäällikkömme avoin kirje toimittajillemme siitä, miten tämä toteutuu käytännössä kilpailutusprosessin aikana.

Tero Lehtisaari

Tero Lehtisaari

Älä päädy otsikoihin osa 2: valvo hankintoja!

Hanselissa perustettiin pari vuotta sitten compliance-toiminto, jonka tavoitteena on osaltaan varmistaa eettistä ja vaatimustenmukaista toimintaa sekä ehkäistä epäeettiseen toimintaan ja väärinkäytöksiin liittyviä riskejä. Toiminnon ytimenä on ohjelma, joka kokoaa yhteen kaikki organisaatiossamme noudatettavat politiikat, toimintatavat ja eettiset periaatteet, sekä tiimi, joka vastaa compliance-toiminnon käytännön järjestämisestä ja raportoinnista johdolle.

Kirsi Kunnas-Leinonen

Kirsi Kunnas-Leinonen